giovedì, febbraio 25, 2010

Malta är paradiset

Från tisdagens VIS:

STATISTICS FOR THE CATHOLIC CHURCH IN MALTA

VATICAN CITY, 23 FEB 2010 (VIS) - For the occasion of Benedict XVI's apostolic trip to Malta, due to take place on 17 and 18 April to commemorate the 1950th anniversary of St. Paul's shipwreck on the island, statistics have been published concerning the Catholic Church in that country. The information, updated to 31 December 2008, comes from the Central Statistical Office of the Church.

Malta, the capital city of which is Valletta, has a population of 443,000 of whom 418,000 (94.4 percent) are Catholic. There are 2 ecclesiastical circumscriptions and 85 parishes. Currently there are 9 bishops, 853 priests [418000/853= ca 490. De har mer än en präst per 500 katoliker. Jämför det med t.ex. Panama, som har nästan 7000 katoliker per präst. Sverige har en präst per 545 katoliker, vilket på pappret är nästan lika bra som Malta, men har i gengäld ett flertal gifta präster (som pga familjeansvar inte kan ta på sig i närheten av en vanlig prästs hela arbetsbörda), och ett gigantiskt geografiskt område att täcka (Sverige: nästan en halv miljon km2, Malta: en tiondel av Gotlands storlek...)] , 1,143 religious, 43 lay members of secular institutes and 1,231 catechists. Minor seminarians number 269 [Man måste ändå älska ett land som inte avskaffat de mindre seminarierna och praktfull utsmyckning av kyrkorna på högtider] and major seminarians 91.

A total of 17,786 students attend 80 centres of Catholic education, from kindergartens to universities. Other institutions belonging to the Church or run by priests or religious in Malta include 24 homes for the elderly or disabled, 26 orphanages and nurseries, 9 family counselling centres and other pro-life centres, 24 centres for education and social rehabilitation, and 4 institutions of other kinds.
OP/STATISTICS MALTA/... VIS 100223 (190)

Hade inte Malta varit ett så sjukligt varmt land på sommaren hade jag velat bosätta mig där. Jag var där för 5-6 år sedan och blev mycket positivt överraskad. Om klimatförändringarna bara gör Malta europatempererat så ska jag baske mig flytta familjen dit.