sabato, dicembre 15, 2007

Which pope?

Pius XII
You are Pope Pius XII. You're efficient and
dedicated, but not very approachable.


Which Twentieth Century Pope Are You?
brought to you by Quizilla

sabato, dicembre 08, 2007

Pater Noster - bara prästen?
ovan ett svar på ett dubium skickat till Ecclesia Dei-kommissionen gällande firandet av den äldre formen av Mässan. Den har flera intressanta punkter, varav jag för tillfället nöjer mig med att uppmärksamma en: I svar 2b står det (på engelska):

2(b) At any sung Mass, the entire congregation may join with the Celebrant in singing the Pater noster.


Enligt svaret är det alltså fullt tillåtet för alla närvarande att stämma in i Pater Noster, inte bara vid avslutningen "sed libera nos a malo" som tidigare. Konciliet efterfrågade trots allt ett större deltagande hos församlingen - kan detta vara en sådan sak? Konciliefäderna avsåg ju som bekant inte att uppfinna en ny liturgi utan bara att göra vissa justeringar i den befintliga.

Just detta bruk med församlingsdeltagande i Fader Vår har jag märkt har motståndare - är det bara fråga om vana från tidigare bruk eller finns det tyngre argument för ståndpunkten? Är detta en dålig influens från den nya liturgin? Vad är argumentet?

P.S.: Är inte själv på någon "sida" i frågan, förrän jag vet om det faktiskt är tillåtet, för det som är reglerat står fast, men in dubii - libertas.

(bilder och citat hämtade från St Bede Studio)

mercoledì, dicembre 05, 2007

Altarstenarna?

Som flera av er redan vet så låg det som blev kvar efter kapandet/borttagandet av altarstenarna i Kristus Konungen efter f. McCormacks omändringar länge under en pressenning på kyrkans innegård. För er som undrat vart de tog vägen, eller bara hört, kunde det vara bra med kompletterande bilder:
Bilderna hämtade från Tuves foton

domenica, dicembre 02, 2007

Bilder från vigiliemässan till 1:a Adventssöndagen 2007

De bilder jag hann ta mellan sjungandet från orgelläktaren, håll till godo:

Före Mässan


Predikan


Elevationen


Reverens för sakramentet


Slutbön


Uttåg

mercoledì, novembre 28, 2007

GBG: Extraordinarie form igen

Av någon märklig anledning annonserades det i söndags på högmässan, men inte i veckobladet(två personer har nu visat mig att det visst stod i veckobladet. Mea culpa) eller alls på hemsidan:

Nu på lördag kl. 18.00 (ordinarie tid för vigiliemässan), vigilia till 1:a Adventssöndagen, firas Mässan enligt extraordinarie form i Kristus Konungens Kyrka.

Såvitt jag förstår blir f. Tobias celebrant och Mässan blir en Missa Cantata. Välkomna alla!

venerdì, novembre 16, 2007

Påvens arbetsdag

Spännande video med lite ovanliga kameravinklar på vatikanen. Speakerröst på tyska. Sevärd för nördar...Vid problem med videon, se den på YouTube direkt istället.

sabato, settembre 15, 2007

Förlåt

Jag hoppas att ingen mässbesökare igår skrämdes bort av den pinsamt dåliga sången. Till vårt försvar kan jag bara säga att ingen av oss hann kolla på noterna i mer än ca en halvtimme precis innan mässan (att det alls skulle bli sång annat än ordinariet bestämdes väldigt kort innan mässan), och dessutom hade vi inte fått pappret där man såg i vilken ordning böner och sång skulle komma.

Mycket pinsamt, men jag hoppas att jag kan visa mig igen på kyrkkaffet inom en överskådlig framtid.

(P.g.a. "sången" hann jag bara ta en eller två bilder när mässan var slut och polackerna började rusa in. Om kvalitén duger så kanske jag lägger upp en bild så ni ser hur altaret såg ut)

mercoledì, settembre 05, 2007

UPPDATERING om extraordinarie rit i GBG

Har nu fått höra att p. Frans-Eric ska gå en kurs i den äldre formen av Mässan (vilket troligen innefattar ett åtgärdande av eventuella brister i latinkunskaperna), vilket besvarar min undran om detta.

Jag ber också att få korrigera uppgiften att Jonseredsmässan skulle vara den *första* extraordinarie mässan efter Motu Propriot i GBG-området: Det har nämligen kommit till min kännedom att dekanen mycket riktigt kommer till GBG för att fira Mässan enligt extraordinarie form redan på Korsets upphöjelse, 14 september!

Jag har också hört olika källor prata om att det finns planer på ett regelbundet firande av Mässan enligt extraordinarie form inne i Kristus Konungen (vilket enligt mig är det enda logiska om man med en enda söndagsmässa per vecka vill tillfredsställa behovet i hela Västsverige). Eventuell invändning om "konkurrens" anser jag helt gripen ur luften. KK är det enda katolska kyrkorummet i regionen som faktiskt skulle fungera för något annat än stilla mässa. Och jag kan för mitt liv inte föreställa mig att de vill nöja sig med enbart stilla mässa?

Jag är personligen inställd på levithögmässa åtminstone en söndag i månaden. Har man både dekanen, p. Frans-Erik och en till präst, diakon eller akolyt, - i brist på sådana kan utan tvekan kristkonungens institut hjälpa till med kompetent person minst en gång i månaden. Och vad jag hört så vill kh och kaplan åtminstone lära sig formen, så en gång i månaden skulle de nog klara av att fylla den tredje vigda platsen.

Vad jag inte riktigt förstår är varför det fortfarande verkar finnas en uppfattning om att det vore kontroversiellt att fira Mässan som århundraden av helgon skulle känna igen den? Jag hade själv en sådan inställning fram tills för en tid sedan, då jag plötsligt insåg att de enda som klagar på traditionell katolicism (i någon som helst form) är en mycket liten klick liberaler, som dessutom inte har några hållbara argument för sin sak.

Och de som inte vill väcka "gamla bråkförsamlingen Göteborg" verkar ha glömt att de gånger GBG bråkat har det företrädesvis varit med kh, och då för att kh ändrat på saker i en antitraditionell riktning. Jag har inte hört talas om en enda namngiven faktisk individ eller grupp som faktiskt skulle ha något emot att vare sig återställa tabernaklet eller fira Mässan enligt den äldre formen. Tvärtom. De enda personer jag hört talas om överhuvudtaget skulle ha en åsikt i frågorna har varit positiva till återställande och visat en kärlek till äldre rit, musik, och verksamhet.

Jag ber alla eventuella läsare att be en kort bön för Kristus Konungens församling och ledning, att vare sig konflikträdsla eller irrationella argument skall stå i vägen för en ännu ljusare framtid.

lunedì, settembre 03, 2007

första extraordinarie söndagsmässa i GBG-området

Nätskvaller från god källa:
Den extraordinarie formen av mässan enl. romersk rit kommer att firas i Kristi förklarings kapell i Jonsered varje söndag kl 12 med början den 30 september.


Visserligen bra beslut och tidigare än vad jag trodde, men varför lägga det typ 5 kuponger från stan? Sedan undrar jag om tanken är att P. Frans-Eric ska vara celebrant vid dessa mässor? Jag vill minnas att han sagt att han knappt kan någon latin alls (vilket han visserligen beklagade, men ändå). Eller ska dekanen bjudas in? Och vad tänker man göra om man vill fira högmässa? Kapellet har inget rum för klerus att stå framför altaret om de är fler än en. Och koret saknar kortrappa, osv. Fördelen med platsen är att tabernaklet står där det skall. Vi får väl se hur stort intresset blir, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas om intresset är "för" stort.

Bottom line får ändå anses vara att Gud hör bön.

sabato, settembre 01, 2007

mercoledì, agosto 29, 2007

Don't do it

Source: found it on a facebook group site

Day 1

Mommy I am tiny!
I have 15,000 genes from my mom and 15,000 genes from my dad.
I have my own unique DNA only I will ever have.
I have all the genes that determine my personality, gender, and physical characteristics.
I am a living and developing life.

Month 1

Mommy my HEART started beating at 21 days old!
You and I have been communicating; I tell you stuff and you give and share your life with me, sending signals to me all the time.
I am 1/4 of an inch long, 10,000 times my original size!!!
My muscles have started developing, as well as my arms, legs, along with my cerebral muscles, lungs, eyes, intestines, and stomach, and even the beginnings of my nervous system.
So much is going on Mommy.

Month 2

On day 35 I started developing the shape of my mouth, nose, and ears.
On day 42, I started having brain waves!
My own brain is controlling the interaction of my muscles and my organs. Wow!
My cartilage skeleton is here.
On day 45 teeth buds were on my gums and my lips recently developed sensitivity to touch.
I weigh a gram and I have all my organs I will ever have, which is 40 sets of organs!

Month 3

My cartilage has started changing into bone.
My liver is making my own blood cells.
I have taste buds, my stomach has digestive juices and I urinate. I, hiccup, have my own fingerprints!
I suck my thumb, my whole body is sensitive to touch, and I can move away from things if I want and move all over the place. Wahoo! I am about 3 inches.
I can raise my eyebrow and turn my head and smile!

Month 4

My vocal chords have formed, yet I can’t cry.
I am very agile and can kick, move my feet, curl and fan my toes! My vigorous activity shows my distinct personality! I am amazing!!! Little outgrowths of breast have appeared on my chest.
I am really happy here!

Month 5

My heart pumps several quarts of blood through my body daily. My hair is very fine on the top of my head. My fingernails are pretty long.
My sex organs are very developed.
My big head is slowing down growing a bit and my body is catching up! Hahaha.
My neck is growing. Hey, do you feel me doing summersaults? I know I wake you up a lot! Sorry about that Mom! My eyes are still closed. I can hear loud sounds.
I am six inches long and I weigh a whole pound!

Month 6

I look all around because my eyes can fully open!
I have special ointment that protects my skin from the waters around me.
I have all the brain neurons I will ever have!
It’s a bit cramped in here. If I were born right now I have an extremely good, nearly 100% nowadays, chance of living!

Just recently
Something intruded my home. Mommy get it away!
Focepts twist and tear my body into pieces. My spine is snapped and my skull is crushed. Now I am being removed. Mommy!

It’s okay Mom.
I am in God’s arms now.
He cries tears for my life, but now I am in his arms.
I am at peace Mom, why aren’t you?
Don’t commit suicide Mom.
Your life is still worth living Mom.
Mom, why are you so depressed now?
Snap, out of it.
I know you can’t.
Please, get counseling. There are pregnancy help centers that can help you find healing.

giovedì, agosto 16, 2007

New site on extraordinary rite

Sancta Missa is a new site launched to help priests, servers and other people with responsability or interest in liturgy and sacred music for celebrations of the extraordinary rite (and an inspiration for those that want the ordinary rite to be more reverently celebrated).

It will probably be a couple of weeks before all content is there, but it's looking very promising...


Check it out!

mercoledì, agosto 15, 2007

Insamling för kaldéerna i Södertälje

I en artikel på Dagen.se kan man läsa om Johans (en trevlig pingstvän vars blogg jag flitigt läser) initiativ till "ekumenisk" insamling till förmån för kaldéernas kyrkbygge i Södertälje.

Som ni säkert vet är kristna irakier en växande invandrargrupp, varav de allra flesta är katoliker tillhörande kaldéisk rit. Vårt stifts redan ansträngda ekonomiska situation gör det svårt att i tid täcka det behov av kyrkor som finns. Utöver detta finns det naturligtvis också ett behov av utökad arabiskspråkig själavård.

Biskopen har svarat positivt på Johans initiativ (hämtat härifrån):
Bäste Johan A. Stenberg!
Varmt tack för Ditt mail, som gladde mig mycket. Det är verkligen ett ekumeniskt genombrott! Vi är naturligtvis mycket tacksamma för alla bidrag till det kyrkliga centrum, som planeras för de kaldeiska katolikerna i Södertälje. Förhandlingar pågår med kommunen, som anvisat en lämplig tomt. Bidrag kan insättas på Katolska Biskopsämbetets bankkonto 5231 10 229 89 och skriv “Kaldeiska“.
Med mina varma hälsningar,
in Christo,
+Anders Arborelius ocd

Ursäkta bloggtorkan

Senaste veckorna vet jag inte riktigt vad som hållit mig från att skriva något. Idag läste jag av namninsamlingsunderskrifterna - 38 namn än så länge. Funderar på att lämna över listan. De senaste fem namnen har varit med stora mellanrum. skulle helst se 40 namn åtminstone innan jag lämnar in, men å andra sidan har jag inte möjlighet att göra något fysiskt överlämnande närmsta två veckorna om jag inte gör det idag eller imorgon. Och det känns lite fel att bara maila listan...

Å tredje sidan (om man kan säga så) så uttryckte kh det så att han ville ha de där namnen så man kan sätta sig ner och diskutera "behov och offervilja". Och med tanke på att det i någon mening är jag som är "ansvarig" för listan, vore det nog dumt att vara oanträffbar precis efter att jag lämnat in listan.

Jag skulle förstås kunna ge honom listan inofficiellt (läs "maila den") och ge den i pappersform "på riktigt" när jag återkommer. Enda problemet är att det skulle bli väldigt nära inpå ikraftträdandet. Fast det är klart - man måste ju inte införa det exakt samtidigt som man får införa det...

Well well. Glad Marie upptagning! Månadsnedräkningen har börjat. Korsets upphöjelse närmar sig med stormsteg...

giovedì, agosto 02, 2007

The Beauty of Tradition

Beautiful video with beautiful music.

Tradition is that which does not die with a generation. Such immortality has to be beautiful.

(Videon skulle ha varit "veckans film" på Katolsk Observatör, men jag fick den inte att spela i min webbläsare. Var det bara jag som hade det problemet?)

venerdì, luglio 27, 2007

Petition: more Latin on Vatican site

I just discovered a petition to the pope for more use of Latin, the language of the Church, on the official site of the Vatican.

Sign it, and spread the word!

giovedì, luglio 26, 2007

Tidens tecken

En artikel i SvD visar tydligt att Sverige står i spetsen i kampen för att få Europa att överge allt vad kulturbärande heter. Bort med all historia och värdefullt vetande och allmän bildning (medveten särskrivning) och in med värdelösa låtsasutbildningar i dekadens.

Det är illa nog att erbjuda kvällskurser i något flamsämne, men att inrätta mastersutbildning i sexologi? Kom igen. Och vad väljer man att slänga ut? Någon annan dagslängeutbildning som tappat intresserade? Nejdå. Man slänger ut Latin. Hur i hela friden tänker de?

Till alla de som tror att Sverige är ett bra land: Det enda detta land är bra på är att lokalisera de tidlösa kunskaperna och värderingarna och torka sig där bak med dem. Jag skäms för mitt land.


giovedì, luglio 19, 2007

Namninsamling för extraordinarie form i GBG

Utan vidare startade jag idag en namninsamling för regelbundet firande av Mässan enligt extraordinarie ("Tridentinsk") form i Göteborg. Summorum Pontificum (motu propriot som fr.o..m. 14 sept 2007 tar bort kravet på biskopligt godkännande för sådant firande) specificerar inte något antal lekmän som behövs för att kravet på en "stabil grupp" ska uppfyllas, men med tanke på hur stort behovet är av t.ex. den ungerska missionen i Sverige och att den trots allt existerar är jag övertygad om att det inte behövs så fasligt många underskrifter för att kravet skall anses vara uppfyllt vad avser firande i GBG.

Skriv på och sprid!

UPPDATERING: efter två dygn hade jag redan över 20 underskrifter. Vilket i min mening är tillräckligt många för att kunna utgöra en "stabil grupp". Dock tar jag hellre det säkra före det osäkra - jag väntar helst tills jag har 50 underskrifter innan jag visar listan för kyrkoherden. Men även om det skulle bli fler än så inom närmsta veckan vill jag ändå vänta åtminstone kanske två-tre veckor till, för att försäkra mig om att de flesta som är öppet intresserade ska hinna höra talas om listan och skriva på. Skulle det vara färre än 50 efter denna vänteperiod är jag ändå övertygad om att 35-40 underskrifter borde vara tillräckligt.

mercoledì, luglio 18, 2007

Kvinnopräster i Katolska Kyrkan?

Det går sällan många dagar mellan medias antikatolikpropagandaartiklar (långt, men tyvärr användbart ord), något man efter ett tag lär sig sluta låta förstöra ens dag. Vad jag dock inte ännu slutat störa mig på är när folk som utger sig för att vara katoliker sväljer liberalidéerna med hull och hår utan att ens kolla fakta och, inte minst, Kyrkans lära. Här följer ett blogginlägg på svenska som jag läste nyligen:

Så har nyheterna blåsts upp igen om rekordstora skadestånd till dem som råkat ut för pedofilpräster - denna gång i Los Angeles - skadestånd som sannolikt skulle ha blivit ännu större ifall det hade hamnat i rätten.

Redan i inledningen kommer sakfel: Förövarna var i majoriteten av fallen inte pedofiler utan homofiler: offren var övervägande män, och den stora gruppen var tonåringar, pubertetspojkar.


Man kan undra vad som händer med förövarna - går de fria nu tack vare skadestånden? Vidtas inga åtgärder? Och vad gör man framöver för att detta inte ska hända igen?


Beträffande vad som gjorts efter upptäckten av brotten hänvisar jag till följande graf:


och vad gäller förebyggande arbete är detta redan gjort. Liberalgenerationen är på utdöende, och därmed homofilprästerna:
När ska man öppna dörrarna för normalt funtade prästkandidater (bl.a. gifta män och kvnnor)?


Normalt funtade präster ÄR välkomna, däremot inte ansökande med problem med sin sexualitet. Som skribenten kanske känner till utfärdades kort efter upptäckten av homofilskandalen ett dokument som förbjuder personer med homosexuella tendenser att antas till prästutbildning, samt ett påbud att alla USA:s prästseminarier skulle kontrolleras.

Sedan till den odödliga (åtminstone tills 68-orna dött ut) "frågan" om prästinnor. Vatikanen har med all tydlighet fastslagit att det inte ligger i Kyrkans mandat att viga kvinnor till präster: Jesus valde enbart manliga apostlar, och hade han velat kalla kvinnor till denna tjänst hade han förstås gjort det. Ordinatio Sacerdotalis är det senaste i raden av dokument att klargöra att det är slutdiskuterat i frågan. punkt 4 lyder på engelska:
4. Although the teaching that priestly ordination is to be reserved to men alone has been preserved by the constant and universal Tradition of the Church and firmly taught by the Magisterium in its more recent documents, at the present time in some places it is nonetheless considered still open to debate, or the Church's judgment that women are not to be admitted to ordination is considered to have a merely disciplinary force.

Wherefore, in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance, a matter which pertains to the Church's divine constitution itself, in virtue of my ministry of confirming the brethren (cf. Lk 22:32) I declare that the Church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women and that this judgment is to be definitively held by all the Church's faithful.

Invoking an abundance of divine assistance upon you, venerable brothers, and upon all the faithful, I impart my apostolic blessing.


Roma locuta est, causa finita.

Är individers missgärningar kyrkans ansvar - borde de inte ställas till svars personligen? (I och för sig har kyrkan i detta fall viss del i skulden eftersom man bara har förflyttat förövarna - men ytterst - har individen inget eget ansvar om denne är anställd av kyrkan?)


"Kyrkan" har inte "bara flyttat runt" dem. Vissa idioter till biskopar har dock som hon säger flyttat runt inte bara engångsförbrytare i hopp om bättring, utan även flergångsförbrytare. Vore jag påven skulle jag låta dem bli nuntier i Burundi eller Ekvatiorialguinea. I den mån de känt till förbrytelserna efter omflyttning utan att åtgärda saken är de lika skyldiga som förövarna själva.

DN sammanfattar det som också är mina frågor bra:

"Påven Benedictus XV har i försiktiga ordalag sagt att katolska kyrkan måste vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet och återvinna ett förtroende som gått förlorat.

Men Vatikanen har ännu inte visat någon beredskap att diskutera mer radikala förändringar som en del kritiker ser som nödvändiga: ett upphävande av celibatet, rätt för präster att ingå giftermål och öppen dörr för kvinnliga präster."


Celibatet har ingenting med saken att göra. Förövarna utgör för det första en mycket liten procentandel av prästerskapet, och för det andra var majoriteten av offren pojkar. Om man vill göra ett sådant sakförhållande till ett problem med celibat måste man i konsekvensens namn förespråka homogifte mellan personer med en åldersskillnad på i de flesta fall över 30 år. Beträffande kvinnopräster är det fortfarande inte en fråga om "rättigheter" utan om att Kyrkan har i uppdrag att följa Jesus Kristus, inte de senaste 50 årens liberalagenda. Prästämbetet är inte en rättighet, det är ett kall.

Källor:
Closed Cafeteria
Ordinatio Sacerdotalis

giovedì, luglio 12, 2007

Papal Icons


I am happy to present to my huge circle of readers a little something that I've been doing instead of what I should have, during spring. It is a small... well actually not really small.. it really is quite big... nevermind - it is a collection of icons, in the form of png images, depicting every pope from S. Peter to Benedict XVI, copies of their official pictures hanging along the roof of S Paolo fuori le mura in Rome.
To download this set, just click here. But please read the readme. I spent hours and hours of work on this, so any public use of this needs my approval, and reference to me and/or this blog. Thank you.

mercoledì, luglio 11, 2007

Religion for dummies, part 1

found this while blogsurfing.

THE FOUR RELIGIOUS TRUTHS

1. Muslims do not recognize Jews as God's chosen people.

2. Jews do not recognize Jesus as the Messiah.

3. Protestants do not recognize the Pope as the leader of the Christian World.

4. Baptists do not recognize each other at Hooters.

Was that hard to say?


"So far the conclusions of intelligence analysts assigned to the project, who include both private contractors and career military officials, contradict the commonly held notion that Islam is a peaceful religion hijacked or distorted by terrorists. They've found that the terrorists for the most part are following a war-fighting doctrine articulated through Muhammad in the Quran, elaborated on in the hadiths, codified in Islamic or sharia law, and reinforced by recent interpretations or fatwahs."

taken from here.

giovedì, luglio 05, 2007

Användbar förkortning

Surfade runt lite idag och stötte på en sida som sammanfattade en artikel där en före detta redaktör och medgrundare till en tidning med unga homosexuella amerikaner som målgrupp berättar hur han blivit botad, en omvändelse han tillskriver Gud.

I sammanfattningen av artikeln begagnas en förkortning jag inte tidigare sett, men som är bra och naturligtvis politiskt inkorrekt: SSAD
SSAD står naturligtvis för "Same Sex Attraction Disorder", och skall per omgående införlivas i mitt naturliga engelskspråkiga ordflöde.

Det enda som saknar är en lika välljudande svensk förkortning.

P.S.
Ursäkta den senaste tidens brist på uppdateringar. Det finns inga bra bortförklaringar. Mea culpa.

mercoledì, giugno 13, 2007

Motu Proprio

Först: Ursäkta bristen på uppdateringar. Har prioriterat annat senaste två veckorna. Men nu är tentor avklarade (eller snarare "uppvärmningen inför omtentan") och jag har börjat komma igång med jobbet som är på halvtid. Nog med bortförklaringar: till ämnet.

Så. Det verkar nu otvivelaktigt så att påven inom kort kommer att offentliggöra sin mytomspunna motu proprio (löst översatt "på eget initiativ / av egen vilja"). Ryktet som cirkulerat i över ett år, och sedermera bekräftats på högre och högre nivå över de senaste månaderna, säger att innehållet är ett närapå fullständigt borttagande av restriktionerna på att fira den Heliga Mässan enligt den form som var den enda som fanns (i den romerska delen av den latinska delen av den enda Katolska Kyrkan i kommunion med påven) fram till Andra Vatikankonciliet.

Mässan firad på detta vis är ett kärt barn, med många namn: "Tridentinsk mässa", "MR62", "mässan enligt förkonciliär rit", "Mässan enligt Missale Romanum 1962", "Pius V:s Mässa", "den traditionella mässan". Dessa olika namn har för- och nackdelar, som jag inte har för avsikt att gå igenom just för tillfället.

Vad jag förstått så går innehållet (i MP:t) ut på att det äldre sättet att fira Mässan skall kallas för "högtidlig form" eller något sådant. Man understryker alltså att MR62 och den senaste versionen av den postkonciliära formen ("Novus Ordo": Den nya ordningen [för Mässan]) båda tillhör samma rit, den romerska.

Jag känner mig inte kvalificerad att göra några expertutlåtanden om saken, då jag är både för ung och för oerfaren (har bara bevistat en enda (låg-)mässa enligt den äldre formen) för det.

lunedì, maggio 28, 2007

Dappled Things

From Dappled Things:Eastern Cardinal actually *wearing* the cardinal's hat (not the biretta but the "heraldic hat")!!!

giovedì, maggio 24, 2007

Himmelriket i östDen östliga traditionen i Kyrkan har musik och liturgi som bokstavligen inte är av denna världen.

Religionsfrihet i Sverige?

SvD: Kristna jagas i Sverige och utomlands

Det upphör inte att förvåna hur inkonsekvent omvärlden (här avses de styrande krafterna i den sekulariserade minoritet av omvärlden som brukar kallas "västvärlden", så europeiskt egocentrerat av mig...) är. Religionsfrihet betyder "frihet att tillhöra vilken religion man vill. Så långt är vi väl överens? 'Nej då', säger de, 'det betyder frihet från religion'.

Friheten till religion är nämligen förbehållen endast dem som samtidigt tillber demokratin och offrar rökelsekorn till relativismen.

De som inte låter prostituera bort sin religions exklusiva sanningsanspråk göre sig icke besvär. Katoliker, ortodoxa, vissa fundamentalistprotestanter samt rättrogna judar är elakartade tumörer på det framåtskridande, allt renare, upplysta samhället, som bara kan endast tolereras så länge de håller sig borta från samhällsdebatter och den kliniskt Gudsbefriade ytan på det alltolererande och allgoda Samhället.

Att hävda Guds överhöghet och Kyrkans rätt att fastslå moraliskt rätt och fel, eller framför allt att säga att den som tror något som strider mot Kyrkans lära faktiskt har fel, är att häda mot relativismen, och utesluter uttalaren från tillträde till annat än lägsta kastens jobb, ungefär som i svk, där kvinnoprästmotståndare inte får bli kyrkoherdar...

martedì, maggio 22, 2007

Lyckligt äktenskap utan Gud?

Saxat från gahlmans blog: Vad bygger ett lyckligt äktenskap på?

"1. Varannan borgerlig vigsel slutar med skilsmässa: 50%.
2. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel men utan något praktiserande av tron så slutar vart tredje äktenskap med skilsmässa: 33%.
3. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel och paret deltar i daglig mässa tillsammans, är oddsen för skilsmässa en på femtio: 2%.
4. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel och paret deltar i daglig mässa och ber tillsammans varje dag, är oddsen för skilsmässa en på 1429, dvs. knappt 0,07%."

Läs hela gahlmans artikel

lunedì, maggio 21, 2007

Webbokhandel

Jag har knåpat ihop ett utkast till en webshop, Lilla Therese Bokhandel, som även är känd som Katolsk Bokhandel i Göteborg. Hemsidan kommer att ligga här. Sidan som är där nu är webföretagets eget utkast. Jag tycker mitt ser seriösare ut:

"Sola Scriptura" and reality

10 Questions for "Bible Christians":

1) Where did Jesus give instructions that the Christian faith should be based exclusively on a book?

2) Other than the specific command to John to pen the Revelation, where did Jesus tell His apostles to write anything down and compile it into an authoritative book?

3) Where in the New Testament do the apostles tell future generations that the Christian faith will be based solely on a book?

4) If the meaning of the Bible is so clear-so easily interpreted-and if the Holy Spirit leads every Christian to interpret it for themselves, then why are there so many different Protestant denominations, and millions of individual Protestants, all interpreting the Bible differently?

5) How did the early Church evangelize and overthrow the Roman Empire, survive and prosper almost 350 years, without knowing for sure which books belong in the canon of Scripture?

6) Who in the Church had the authority to determine which books belonged in the New Testament canon and to make this decision binding on all Christians? If nobody has this authority, then can I remove or add books to the canon on my own authority?

7) Why do Protestant scholars recognize the early Church councils at Hippo and Carthage as the first instances in which the New Testament canon was officially ratified, but ignore the fact that those same councils ratified the Old Testament canon used by the Catholic Church today but abandoned by Protestants at the Reformation?

8) If the early Church believed in sola Scriptura, why do the creeds of the early Church always say "we believe in the Holy Catholic Church," and not "we believe in Holy Scripture"?

9) The time interval between the Resurrection and the establishment of the New Testament canon in AD 382 is roughly the same as the interval between the arrival of the Mayflower in America and the present day. Therefore, since the early Christians had no defined New Testament for almost four hundred years, how did they practice sola Scriptura?

10) If Christianity is a "book religion," how did it flourish during the first 1500 years of Church history when the vast majority of people were illiterate?

sabato, maggio 19, 2007

Altar servers / Ministranter

Regarding the several discussions I've had regarding female altar servers (the infant sibling word of altar boy, 2000 years old):

"[...]
Now, in the case of a religious tradition which has not only existed, but has been consciously, continuously, and emphatically reaffirmed and insisted upon for two millennia, there must be a very strong presumption that such a tradition reflects the will of Christ. And this is in fact the case with the tradition against female altar service. In the Vatican journal Notitiæ, the liturgical scholar we have already mentioned, Aimé-Georges Martimort, affirms that

[the] general discipline of the Church [against female altar service] has been set in stone by canon 44 of the Collection of Laodicea which dates generally from the end of the 4th century and which has figured in almost all canonical collections of East and West.

Martimort also recalls that Popes ever since St. Gelasius in 494 had denounced this practice as an abuse. It appears there were already feminist influences making themselves felt in Sicily and southern Italy at that time, and Pope St. Gelasius felt obliged to write to the bishops of those regions saying

We have heard with sorrow of the great contempt [mépris] with which the sacred mysteries have been treated. It has reached the point where women have been encouraged to serve at the altar, and to carry out roles that are not suited to their sex, having been assigned exclusively to those of masculine gender.

Every edition of the Roman Missal from 1570 till 1962 carried the prohibition of female altar servers, as did the 1917 Code of Canon Law (c. 813, §2), not to mention the documents of the post-conciliar liturgical reform in their earlier and less radical phase."

the original article is much longer, and worth to read. Found it via this blog.

giovedì, maggio 17, 2007

A Catholic parish

Klippt från / Taken from crisismagazine.com:

23 Ways To Identify a Faithful Parish


1. There is at least one daily Mass. Obviously, if a parish shares a pastor with other parishes, this may not always be possible. But barring that, a parish needs to offer daily Mass.

2. Confession is offered for a set time... not just "by appointment only." The absolute importance of that sacrament must not be diminished.

3. The tabernacle is inside the main church in a prominent place. It's always frustrating to have to play "Where's Jesus?" when you walk into a parish for the first time. I recall once when visiting a church I'd never been in before, I confusedly genuflected to everything from the cantor to a statue of St. Therese before I figured out where the tabernacle was.

4. The church has kneelers. Period.

5. The church doesn't have a sign in the front that describes itself as a "Catholic Community." I know, this one seems petty at first, but it tends to be true. If a parish has an objection to the word "church," that's a good indication that a larger problem exists. And if that parish magnifies the nonsense with a sign that says something like, "An Open, Inclusive Community of Catholic Christians Who Care and Share," stop, turn around, run.

6. As you enter the church, you see people in the pews in prayer or, at least, reverent silence. If, on the other hand, it looks like social time down at the bingo parlor, that's a bad sign.

7. The Mass is not intentionally altered through the use of inclusive language.

8. The Mass is said according to the General Instruction of the Roman Missal and the instructions of the local bishop. Improvisation is great in jazz. Mass isn't jazz.

9. The gospel is not being read, nor the homily given, by someone other than a priest or deacon.

10. Latin has pride of place in the Mass. It's right there in the documents of the Second Vatican Council. That should be reflected in the liturgy itself.

11. The bread for the Eucharist isn't made with added ingredients not allowed by the Church. Honey, for example.

12. The liturgical music focuses on God, not the community. We are there, after all, to worship Him, not ourselves. And there's never a good reason to sing songs about bridges over troubled waters. You can do that at home, Mr. Garfunkel.

13. Extraordinary ministers do not outnumber the parishioners. There's a reason, after all, that we refer to them as EXTRAORDINARY ministers. We only use them when there are too many people for the priest and deacon to handle.

14. If you're able to find the mission statement of the parish (it's often carried in the bulletin), make sure it says something about fidelity to the Magisterium of the Church.

15. And while you're thumbing through the bulletin, see if there are other good groups there, like the Knights of Columbus, Legion of Mary, St. Vincent de Paul, and Holy Name Society. A faithful Bible study group is also a great sign.

16. The parish offers some form of Eucharistic adoration.

17. The parish has an active Pro-Life ministry, as well as a ministry that cares for the poor.

18. The priest wears his collar. Now, obviously, if you see your local pastor jogging one morning, he's not going to be wearing his clericals. But a priest should generally look the part. It's an important witness to the secular world and a sign that he recognizes the great value of his own vocation.

19. The pastor isn't afraid to preach on the tough issues: abortion, divorce, contraception, cloning, etc. That's not to say that every homily should cover those topics. But a priest should truly believe the Church's teaching and defend them without pause.

20. The parish's marriage preparation program includes instruction in Natural Family Planning (NFP). And if someone involved in the program describes NFP as "the rhythm method," go immediately limp and drop to the ground. With luck, he'll think you passed out and will take you to the emergency room, far, far away from that parish.

21. The church has a vibrant religious education program for both children and adults based on the Catechism of the Catholic Church. You might also try to find out who's involved in the program and where they received their own formation.

22. The church's Website doesn't link to dissident groups like Call to Action, Voice of the Faithful, or Catholics for a Free Choice.

And finally...

23. If there's a literature rack in the church, look at the publications the parish is carrying. Dissident magazines or newspapers tend to go hand in hand with a dissident parish. On the other hand, should you see a copy of Crisis in the rack, join that parish. The pastor is clearly a man of great taste and refinement.

mercoledì, maggio 16, 2007

Beautiful Chant

Listen to this! I'd like to have that kind of chant at my church...

(referring to 1:32 onwards, YouTube counting backwards...)

venerdì, maggio 11, 2007

Ang. ekumenik

På SvDs hemsida har man i dagarna kunnat läsa en artikel av Per Beskow apropå samarbete mellan Katolska Kyrkan och andra samfund, t.ex. Livets ord. Läsvärd och bra artikel, som inte svävar ut i drömmande högtflygande visioner. Läs den. Han understryker Kyrkans upphöjda syn på förnuftet, att blind bibelfundamentalism aldrig varit och aldrig kan bli en del av hur Kyrkan fungerar.

Bibeln är en källa till Sanningen, som i det väsentliga är ofelbar, ja. Men Gud har gett oss både var sitt individuellt huvud att tänka med, och ett universellt huvud för Kyrkan, påven tillsammans med läroämbetet, som hjälper oss urskilja och förstå Sanningen.

Vi står nära Livets ord och en del pingstförsamlingar i mycket, eller rättare sagt har de kommit allt närmare oss. Detta är en källa till glädje. Men det innebär inte att de plötsligt som samfund betraktade skulle börja anses som fullvärdiga medlemmar i Kyrkan.

Livets ord har en bra ledare. Tänk vad han skulle kunna åstadkomma i Kyrkans fulla gemenskap...

sabato, maggio 05, 2007

Tankar och synpunkter: Latinets återkomst

Apropå en blogpost jag läste idag:

Katolska Kyrkan och liturgiskt språk.
Jag är inte i form för att strukturera mitt inlägg, så här kommer allt på en gång: Hur i hela friden kan vi ha prästbrist när det finns hundra "nationella präster"? I min församling hade vi fram tills alldeles nyligen 2 församlingspräster (kh + kaplan) i en församling på ca 5000 medlemmar, samt en diakon. Detta kan anses vara ganska standard, eller tom bra, för att vara västvärldsförsamling. Till saken hör dock att vi har inte mindre än 6 (sex) stycken "nationella själasörjare", utlånade av sina biskopar runt om i Europa boende i samma prästgård. På söndagar firar vi i församlingen sex mässor på fyra olika språk, och på vardagar tre eller fyra mässor. Vesprar och Rosenkransar finns också i det liturgiska utbudet. Så visst finns det saker att göra för de prästvigda. Frågan är bara om denna tyngd verkligen skall ligga på två-tre präster? De flesta av dessa mässor är på svenska. Det firas nästan 20 mässor i veckan på svenska, men bara en på spanska. Vore det inte rimligt att avskaffa spanska missionens monopol på prästen i fråga, så att han kan hjälpa den del av församlingen som behöver honom mest? Och om nu språket är så himla viktigt för polacker och kroater och slovener att de inte kan tänka sig att gå i mässan på det förhatliga språket svenska, så ser jag inga som helst problem med att återgå till Missa Latina. Kyrkan är inte nationell - den är katolsk.

Jag är trött på kulturträffar förklädda till katolskt mässfirande. Bor man i en församling så tillhör man församlingen. En polack eller kroat eller svensk ska gå till samma kyrkkaffen och prata med varandra, inte ägna sig åt nationalistisk självupphöjelse, som dessutom får deras barn - som tolkar föräldrarnas knäppa beteende som att det är deras polskhet som gör dem till katoliker, inte deras tro - att lämna Kyrkan så fort de slutat se sig själva som polacker.
Katolicism är bekännelse till Tron, inte till en språkgrupp.

Min lösning: avskaffa folkspråksmässorna och fira Missa latina istället, så tvingas nationalisterna gå till samma mässa som katolikerna.

Hoppas jag trampade rätt folk på tårna, och att resten har överseende med mig...

venerdì, aprile 27, 2007

Photo tip: The Cafeteria Is Closed

I just have to spread the word about the blog"The Cafeteria Is Closed", the owner of which is currently in Italy taking amazing photos. Click the link and browse his posts for amazing and detailed photos.

My first Tridentine Mass

This morning I attended a (indult) Low Mass celebrated according to the Missale Romanum of 1962 for the first time.

I haven't really processed my impressions yet, but I can say this:
I understand the opinion that the new MR isn't really an "organic development" of the Mass as Sacrosancrum Concilium requested. There are things I think are better in the new Mass, but there are several very good things about the MR62 that makes me really hope that the pope will make alterations to the new Mass (and the instruction to it), or slightly modify the old, so that the good things of them both will be made available to all catholics worldwide.

giovedì, aprile 19, 2007

Svk blir Sv?

Apropå många saker, nu senast DN-artikeln "Ja till homoäktenskap":

Att svk, troget sin lutherska tradition att ändra i Bibeln, i framtiden kommer att helt avskaffa sagda verk torde knappast få någon att lyfta på ögonbrynen. Det blir mer och mer uppenbart, och snart måste man vara både blind, döv och dum för att inte inse detta. Jag syftar såklart på denna partipolitiskt styrda organisation som i strid med Bibeln och all kristen tradition infört kvinnopräster (och -biskopar) och nu senast i praktiken också "homovigslar". Att de inte avkräver någon kristen trosbekännelse för medlemskap och att de ser abort som "upp till kvinnan" är inte heller det nyheter.

Nej, jag ser ingen poäng med att prata om denna "kyrka" som hade den något att göra med kristendom. Istället funderar jag på om inte de borde göra som vpk en gång gjorde - droppa "k"-et. För när allt kommer omkring vinner de ju inget på att ha det kvar. Ett "k" som förknippas med "kyrka", som är ett så exklusivt kristet ord. Muslimerna kan ju bli ledsna.

Eller som med Scandic. En militant ateist-humanist kan ju råka komma in i ett svk-tempel och hitta en bibel, och det vore ju kränkande. Nej, bort med den religiösa exklusiviteten från svk. Öppna upp för en mer inklusiv ky... f'låt, ett mer inklusivt samfund, med mottot "Ingen Tror Fel" där alla, med eller utan religion får vara med, utan att några krav ställs. Koraner, Mormonböcker och Harry Potter innehåller alla lika mycket sanning. Ta bort k:et och låt alla vara med. Ingen skall behöva vara utanför... utom de som fått för sig att Bibeln, den enda auktoritet Luther lät finnas kvar, är ett rättesnöre.

Hur kan någon seriös kristen människa välja att vara kvar i en sådan organisation? Jag förstår inte.

mercoledì, aprile 18, 2007

Canon 401, paragraph 2 resignations

Those of you that read VIS from time to time might as I have wondered what it means when a bishop resignes "according to Can. 401, §2". Well, here is the answer:

Taken from Anne Elliot:

Can. 401 §2. A diocesan bishop who has become less able to fulfill his office because of ill health or some other grave cause is earnestly requested to present his resignation from office.

Just one of the things I've wanted to know but never looked up before.

venerdì, aprile 13, 2007

Scandic är rädda för militanta ateister

SvD: Biblar tas bort

Scandic hotel tror tydligen på fullaste allvar

1) att de kränker någon genom att låta det finnas en bibel i en utdragslåda på hotellrummen...

...för det kan ju trots allt finnas någon som är allergisk mot biblar, eller någon som har tvångstankar om att läsa alla hurtsförlagda böcker i sin närhet, och som samtidigt råkar hysa ett våldsamt och okontrollerbart agg mot kristna och deras litteratur...

2) att de vinner mer PR-poäng genom att ta bort världens största religions heliga skrift än de hade gjort om de lagt till skrifterna från den/de näst största.

...för det kan ju hypotetiskt sett komma kristofobiska ateister som spontant självantänder när de ser en bibel, vilket inte vore så bra eftersom det kan skada inredningen - och då vågar man ju knappt tänka på vilken skada tilläggandet av en torah eller koran skulle kunna vålla...

Jag blir så paff så jag vet inte vad jag skall skriva. Har Scandics styrelse maxgräns på intelligens för sina medlemmar eller vad är det frågan om?

mercoledì, aprile 11, 2007

Important leftist distinction

from Libberish (Lib-left Gibberish) - The Lexicon:
"Fetus:
The Baby in your womb that you intend to abort.

Baby:
The Fetus in your womb that you intend to keep."

LunarStorm

För den som inte vet detta redan är jag sedan över ett år tillbaka s.k. "påve" på klubb Katoliker på Lunarstorm. Klubben har över 200 medlemmar, varav majoriteten katoliker (övriga kommer från bl.a. ortodoxa kyrkorna och högkyrklighet). Till min stora besvikelse medkom ingen ofelbarhet i påvedealen. Känner mig nästan lite lurad...

Skämt åsido - Jag behöver skriva av mig lite efter Stilla Veckan, innan och under vilken Lunarstorms bildpresentationsfunktioner haft buggar som omöjliggjort uppdateringar på sagda klubbs startsida, vilket gjort mig minst sagt frustrerad. Att ha en framsida som säger "Fastetiden" tre dagar in på påskoktaven är pinsamt. Jag har inte kunnat lägga upp något om vare sig Palmsöndag, övertäckta bilder/kors, Stilla Veckan eller någon av Heliga tre Påskdagar. IDAG kunde jag ändra för första gången på två veckor. Grrrrrr

Nåja. Kristus är uppstånden, så det finns ingen anledning till sura miner.

Christos Anesti!

lunedì, aprile 09, 2007

Påvens nya bok

Jag har tillfrågats att recensera påvens nya bok som släpps i veckan... men som denna månad ytterst fattig student måste jag säga att det blir svårt, om den inte ges ut i sin helhet på nätet. Tydligen finns den inte på något civilicerat världsspråk (dvs latin eller engelska) så det skulle nog bli ganska svårt ändå, då min italienska är alltför knagglig.

Men! En bok av Scott Hahn (en förträfflig katolsk författare) har nyligen givits ut på svenska. Den handlar om bikten och heter "Herre förbarma Dig - biktens helande kraft" (originaltitel: "A Father who keeps his promises"). Bokförlaget Catholica står som svensk utgivare.

Denna bok kan jag nog tänka mig att skriva något om, eftersom jag fått en kopia gratis av översättaren. Ska bara läsa den först ;)

mercoledì, marzo 28, 2007

Post-synodal Apostolic Exhortation Sacramentum Caritatis

I'll try to write a few words about the new Apostolic Exhortation, but I still have only read the first 20 paragraphs...

Until then - read it yourselves: Post-synodal Apostolic Exhortation Sacramentum Caritatis

sabato, marzo 24, 2007

Explanation of my banner

In my comments box I was asked to explain the name and subtitle of my blog, so here goes:

"Remember Lepanto"
Lepanto is not the name of a person, but a place. And more importantly an event. It has to do with the defense of the Christian Europe and the beginning of the widespread use of the rosary that since then is known as the Rosary. I'll try to dig up a good text that describes this event, but for now I'll let you find out the details for yourselves.

"Non-PC"
PC is an abbreviation for "Politically correct". "Non-PC" therefore is meant to convey the fact that I stand for what I stand for (most importantly the teachings of the Catholic Church) without a need to consider whether it is in accordance with the popular secular view (which it rarely is). For those of us that use Macs (they rule, by the way) "non-PC" of course has one more meaning :)

"Papist"
Follower of the pope. Used as a derogative term for a person with - to use the words of Monty Python - "an almost fanatical devotion to the Pope".

lunedì, marzo 12, 2007

Update

I currently have no ideas for a post in english, so I'll use this post just to ensure everybody that I still know that language, and that I have the bestest girlfriend humanly possible!

Ask me to write about something, and I'll give it a try. (Preferably something I know anything about, of course)

mercoledì, marzo 07, 2007

Abort

Vad är det folk inte förstår?
En människa utvecklas från att vara tvåcellig till att vara 90 år. Vid inget tillfälle under denna process är människan något annat än en mänsklig varelse tillhörande arten Homo Sapiens. Under hela denna process har denna individ en enda, fullständigt unik, helt mänsklig genetisk identitet.

Att folk ser ner på dessa människor med ord som "cellclump", och tillåter sig att "skära bort dem precis som med en cancertumör" utan att ens blinka...

Mina tankar går till judarna, som var "råttor", som förpestade samhällskroppen på 30-talet.

Vad är skillnaden? Allvarligt? Västvärlden är verkligen på väg att begå självmord. Och jag gråter inte.

domenica, febbraio 25, 2007

biskop Anders i DN om abortförslaget

"Om abortförslaget går igenom kan vi tvinga bort alliansen"

I denna debattartikel uttrycker biskop Anders tillsammans med Sten-Gunnar Hedin - duon som skrev Jesusmanifestet - sin bestörtning över den kristdemokratiske partiledaren tillika socialminister Göran Hägglunds svek mot majoriteten av sin egen väljarbas: de av Sveriges kristna som, till skillnad från svk, vidhåller klassiskt kristna värderingar, bl.a. att avsiktlig abort är mord/dråp (eftersom ett foster har lika högt människovärde som alla andra människor).

Vad Hägglund gjorde var att förbereda ett förslag om att tillåta "abortturism" i Sverige. Dvs att låta människor vars regeringar förbjuder mord utföra sina mord i Sverige istället.

Naturligtvis upprör detta biskopen och Hedin.

Vad de skriver i sin debattartikel är, något förenklat, att de två tillsammans är ledare för vad som sannolikt är majoriteten av kd:s väljare, och att kd utan deras respektive "flockar" med största sannolikhet skulle hamna under 4-procentsspärren, dvs kd skulle åka ur riksdagen, och Alliansen skulle troligen därmed falla.

Med detta stycke fakta i huvudet läser man vidare att de överväger att uppmana sina "flockar" att låta bli att rösta på kd, pga Hägglunds handlande.

Det är främst ett "hot" mot kd:s ledning, förstås, men indirekt är detta ett potentiellt allvarligt hot mot Alliansens regeringsmakt. Vill Alliansen behålla makten måste de hålla kvar kd:s väljare. Kommer abortturismförslaget fram till riksdagen (eller, Gud förbjude, därutöver dessutom röstas igenom) förlorar kd många väljare bland pingstvänner och katoliker.

Det kommer bli intressant att se hur regeringen hanterar detta drag från biskopen och Hedin. Redan artikeln själv kan leda folk i dessa valgrupper bort från partiet.

Kd läcker, och därmed Alliansen. För att rädda kd, och därmed Alliansen, krävs tillbakadragande av förslaget, samt någon akt från kd-ledningen som inger dess väljare nytt förtroende för partiet.

giovedì, febbraio 22, 2007

Övergång till nya Blogger

(Flykt undan tentaplugg 1:
Övergång till nya Blogger)


Idag gick även min blogg över till det nya bloggerformatet. Vad jag funderar på är om Googlekopplingen till Blogger är så bra. Jag blir lätt lite paranoid av att alla internettjänster sammanlänkas. Det fria ordet och Google vet vi ju hur det gick: Google är frivilligt själcensurerad i Kina. Bort med allt som inte stöder makten. Google har bra tjänster. Men de ska hålla fingrarna borta från politik, och koncentrera sig för att verka för sann yttrandefrihet. Frihet från frihetshämmande censur.

Vill man koppla sin mail och sin identitet till sina i text yttrade åsikter, om Blogger (som redan visat exempel på censurering) börjar samarbeta med Googlecensuren? Nu ligger väl förföljelse via internet (på organiserad nivå) rätt långt bort i det sovande västeuropa. Men en vacker dag kanske det händer. Den dagen vill jag (om jag lever) inte vara kopplad till Google och Bloggers databaser.

lunedì, febbraio 05, 2007

just 95%? :'(

You are a 95% traditional Catholic!
 
Congratulations! You are more knowlegeable than most modern theologians! You have achieved mastery over the most important doctrines of the Catholic Faith! You should share your incredible understanding with others!

Do You Know Your Baltimore Catechism?
Make Your Own Quiz

giovedì, febbraio 01, 2007

This is pretty far from the truth...

You know the Bible 100%!
 

Wow! You are awesome! You are a true Biblical scholar, not just a hearer but a personal reader! The books, the characters, the events, the verses - you know it all! You are fantastic!

Ultimate Bible Quiz
Create MySpace Quizzes

sabato, gennaio 06, 2007

ännu ett test...

Your Dominant Thinking Style: Modifying

Super logical and rational, you consider every fact available to you.
You don't make rash decisions and are rarely moved by emotion.

You prefer what's known and proven - to the new and untested.
You tend to ground those around you and add stability.