lunedì, agosto 11, 2008

Kommunionbänkar i Kristus Konungen

Vid diskussioner jag haft med både församlingsmedlemmar och kyrkoherde har olika uppfattningar uppkommit om var kommunionbänkarna dels från början var belägna och dels var de borde placeras när de förhoppningsvis återinförs. Den första av frågorna tror jag mig fått ett svar på efter att ha tittat på bilder från katolsk historisk förening i GBG och redigerat in lite färg med ett bildredigeringsprogram. Resultatet synes nedan:
Sedan kan man som sagt givetvis diskutera var den optimala placeringen vore idag. Evangelie- och Epistelambonupphöjningarna är ju borta, och ytterligare ett, lite längre, nedersta trappsteg har lagts till. Personligen skulle jag gärna se fasta kommunionbänkar på eller precis kant i kant med det numera nedersta trappsteget, och att dessa skulle täcka hela altartrappan förutom en dubbelgrind i mitten, som i öppnat tillstånd skulle bilda ett "hål" lika brett eller smalare än det nuvarande altaret (dvs i stil med många kyrkor i Rom). Dett skulle avsevärt förbättra skyddet mot folk som utan god anledning tar sigg in i koret, och dessutom möjliggöra installation av rörelsedetektorer med larm. Detta skulle utgöra ett bättre skydd för koret, och för tabernaklet, som i all rimlighets namn borde befinna sig där.