giovedì, dicembre 18, 2008

OF - värd att behålla?

Ett förslag lämnades i comboxen till föregående inlägg att man förutom att återinföra korskrank/kommunionbänkar borde "självklart avskaffa NOM" [d.v.s. "Novus Ordo Missae", den nya mässordningen, min anm.]. Det förstnämnda håller jag helhjärtat med om, men det senares självklarhet vill jag inte skriva under på - jag tror inte att det är nödvändigt, än mindre självklart, dock på förutsättning att ett antal uppskärpningar görs.
Kommentaren återges först, därefter följer mitt svar:

Bra där!
Visst är Summorum en fantastisk gåva som påven har givit Kyrkan. Men mycket arbete återstår innan den heliga Kyrkan är restaurerad till sin forna glans för världen!
Dags att återinföra korskranket? en vit duk som viks över det inför kommunionen?
Plus självklart: avskaffa NOM


Mja - jag är visserligen benägen att hålla med om att OF i sig inte tillför något, om man tar hänsyn till att EF numera får firas med läsningarna på folkspråk. Men...

Om OF-mässan skulle firas ad Deum,
om gregorianiken skulle få en naturlig ordinarie plats i liturgin,
om man lät bli kvinnliga ministanter,
om man lät bli handkommunion,
om man firade oftast på latin,
om man undvek koncelebration,
och om ministranterna skulle bete sig som vid EF-mässor
- en rad med "om" som inte är förbjudna -
så är jag inte säker på att det skulle finnas så mycket att störa sig på med dem.

Kanske skulle jag till och med föredra en så firad OF-mässa framför en EF-mässa där folket över lag inte är delaktiga alls, genom t.ex. att sjunga något under kommunionen när ingen schola närvarar, eller genom att i allt utom trappstegsbönen högt svara prästen tillsammans med ministranten.

Åtminstone i GBG känns det ibland som att vi "bara" har en väldigt stilla mässa - något som absolut skall ha sin plats - Men jag kan sakna delaktighet, sång, rökelse och allmän högtidlighet åtminstone någon enstaka gång i månaden...

P.S.
Man ska inte heller totalsåga OF: det finns faktiskt något som OF har men EF saknar: Läsningar ur GT. Utan att påstå mig vara påläst i ämnet inbillar jag mig att det skulle vara möjligt att införa GT-läsningar i det gamla lektionariet, istället för att som i OF ha ett helt nykonstruerat lektionarium. Min spontana reaktion på denna skillnad mellan OF och EF är att tanken bakom det nya lektionariet (få höra större delar av Guds Ord) var mycket god, men att genomförandet inte fick optimalt resultat.

Om man tar ett steg tillbaka från liturgiska preferenser kan man kanske fokusera på den skillnad som är mest skandalös och spelar mest roll - en som inte borde finnas alls: mindre tro, vördnad och respekt för Kristi sanna närvaro i tabernaklet och närvarogörande i Mässan. Vad vi i detta sammanhang bör fråga oss är huruvida detta är OFs "fel" i sig, eller om det beror på att reformer och kupper som saknade kyrkligt godkännande genomfördes och/eller att katekesundervisningen allmänt försämrats?

Frågan är öppen, och jag tror inte jag är vare sig vis eller kunnig nog att besvara den.

venerdì, dicembre 12, 2008

Tankar om det upphöjda altaret

Detta skulle ha blivit en kommentar på föregående post, men den blev bara längre och längre, så det fick bli ett eget inlägg.

Man kan ju alltid hoppas [att någon någon gång bygger om koret med inspiration från mina konceptbilder]! Nu när jag ser på den här efter att ha hållit på med annat en stund slås jag av en aspekt av den "extra" upphöjningen av altaret i koret: Det känns som att den understryker offeraspekten av Mässoffret - likt hur man i Templet och på GT:s tid gick upp på berget för att offra för, inför och istället för folket.   

Prästen är i Kristi ställe medlare mellan Gud och människorna, en "kommunikationsansvarig", med ett dubbelt ställföreträdarskap: Prästen är ställföreträdare för folket i det att han frambär vårt och hela Kyrkans offer till Gud, samtidigt som han agerar in persona Christi, ställföreträdare för Gud, i förvandlandet av vin och vatten till Kristi Kropp och Blod, och i Guds givande av sig själv till oss under deras ödmjuka gestalter av bröd och vin. 

Heligheten i den prästerliga tjänsten gör det, åtminstone i mitt sinne, nödvändigt att avskilja inte bara koret (det heliga) från lekfolket, utan även altaret och tabernaklet (det allraheligaste) - platsen både för Guds fysiska närvaro och 
dessutom för närvarandegörandet av Guds allraheligaste yttersta kärleksgärning och försoningsoffer - från koret. 

När prästen viskar instiftelseorden, är det som när översteprästen en gång om året i templet uttalade det allraheligaste Gudsnamnet - dels säger det uttalade något hemlighetsfullt om vem Gud är, dels är handlingen så helig att den är reserverad för  prästerna, de som vigt sina liv helt åt denna tjänst, och därutöver är innehållet både så stort och världsomvälvande, och samtidigt så viktigt och intimt för Guds relation till människan, att det inte tål att höras av allmänheten.

giovedì, dicembre 11, 2008

Åh nej! ännu en konceptbild!

Man vet säkert att jag lider brist på nöjen när jag börjar redigera bilder. Denna är en ännu ej färdig konceptbild på hur koret i Kristus Konungens kyrka i GBG skulle kunna se ut, främst baserat på hur det såg ut innan den nya liturgin infördes, men vissa element avviker (såsom antependium och nuvarande ensamma ambon som epistelambon med extra trappa för lekfolksläsare under OF-mässor, eftersom lekfolket ju inte i onödan skall befinna sig i koret). Jag har här inte tagit med Maria- och Josefstatyerna, men självfallet är tanken att de skall stå där de gjorde innan de flyttades ut ur kyrkorummet.

martedì, dicembre 09, 2008

En tråkig nyhet

Jag upptäckte just en tråkig nyhet på stiftets hemsida:

Bengt Almstedt har lämnat jesuitorden och får från och med den femte december inte utöva sina prästerliga funktioner.
Han vill ansöka om laisering.
(Läs mer)

Jag kommer ihåg pater Bengt som en trevlig och välvillig präst, och det gör mig ledsen att han tar detta steg. Be för honom.

sabato, novembre 29, 2008

Gott nytt (kyrko)år 2009!

I och med kvällens 1:a vesper för 1:a Advent har ett nytt kyrkoår inletts (i romerska ritens ordinarie form byter vi till år B för söndagar och år I för vardagar). 

Världsligt sett ser det inte ut att bli det bästa året - med en livsfientlig amerikansk president och en ekonomisk kris som vi inte vet var den slutar. Men kyrkligt sett ser det ljusare ut. 

Globalt har vi en påve som är i full fart med sin reform och sitt återskapande av en katolsk identitet, med, som f. Z. brukar uttrycka det, "liturgin som spjutspets": ett värdigt firande av Mässans ordinarie form, och ett tillgängliggörande, legitimerande och medvetandegörande av dess tidlösa extraordinarie form. 

Lokalt har vi här i sta'n både en kyrkoherde och en diakon som både står för Kyrkans lära och som är goda människor. Vi är tacksamma att varje söndag ha tillgång till den klassiska liturgin, vars tid på dygnet lyckligtvis är det enda jag har synpunkter på (och jag har lätt att ha synpunkter på det mesta :) ).

På det personliga planet är det inte så tokigt heller, då jag om ett halvår skall gifta mig med den underbaraste kvinnan i världen. Det har varit ensamt med förberedelsearbetet eftersom min fästmös familj inte bor i Sverige, men även om arbetet är ensamt är det i huvudsak både roligt, spännande och (positivt) nervöst. Kyrkan är bokad, vi har ska kolla på en lovande festlokal nästa vecka, vi har diskuterat gästantal och gästlistor (de är sannolikt inte slutdiskuterade), vi har samlat ihop en ekonomisk grundplåt (som vi dock hoppas att föräldrarna låter oss använda till bröllopsresa istället för festen), vi har en idé om bröllopsresa, och min kära fästmö har pysslat ihop några inbjudningskort och bröllopsgodisar. Och klänningen och slöjan är dessutom redan inköpta. Så det känns inte som att det kommer bli total panik på slutet - mer än vad det antagligen alltid är i så'na här sammanhang. Det finns såklart flera frågetecken kvar, men med era böner och all annan hjälp vi förhoppningsvis får ska det nog gå bra till slut.

mercoledì, novembre 26, 2008

I brist på andra nöjen...

...kan man alltid redigera bilder:
Här ett smakprov på hur ett antependium skulle kunna se ut i Kristus K. Jag måste säga att jag inte är helt nöjd. det saknas något. Eller är det bara att jag blandat liturgiska färger?

martedì, novembre 18, 2008

lunedì, ottobre 27, 2008

Ett välbekant ansikte i ny dager?

Här är en bild från blackfriars i Oxford (bilder hämtade från NLM). Den observante ser genast att … 
  1. Det rör sig om en levithögmässa (högsta möjliga liturgiska nivå utan att celebranten är biskop) enligt extraordinarie form.
  2. Den kommunicerande bär kordräkt.
  3. Den kommunicerande är biskop (syns på det grönt- och guldfärgade bandet, på vilket biskopens kors hänger)
  4. Denne någon ser fasligt bekant ut...
Vem är det?
Följande bild, tagen vid samma tillfälle, kanske får er att lyfta på ögonbrynen:
Jajemän, ni ser rätt - Det ÄR biskop William Kenney, vår tidigare hjälpbiskop! 

Men vänta nu - extraordinarie form? Kordräkt? Biskop William? Vad i hela friden? Eftersom ortodoxi och tradition går hand i hand och man sällan ser den ena utan den andra måste jag konstatera följande: Antingen får flertalet tyckare i Sverige revidera sin uppfattning om honom, eller så blev han tvingad, eller så har han genomgått en radikal förändring. Vilket är det? Jag har själv inga svar och är väldigt nyfiken på vad som egentligen pågår...

giovedì, ottobre 23, 2008

Utmaning

I brist på blogginläggsuppslag antar jag den utmaning jag inbjudits till av Jacob och Simon.

Här är reglerna:
¤ Länka till den person som har utmanat dig 
¤ Glöm inte att lägga in dessa regler i inlägget 
¤ Berätta sju saker om dig själv, både alldagliga och oväntade
¤ Utmana sju personer i slutet av inlägget genom att nämna deras namn och länka till deras sidor 
¤ Låt dessa personer få veta att de har blivit utmanade genom att lämna en kommentar på deras bloggar

1. Jag är lyckligt förlovad med världens underbaraste blivande fru.
2. Jag var till en början skeptisk mot Mässans extraordinarie form men efter ett par månader blev jag fast.
3. Jag bor inte alls i Rom som det står i inforutan här på bloggen, men har gjort det.
4. Jag är forfarande inte säker på vilka jag har svårast för - stockholmare eller protestanter.
5. En god vän hade  under mina tonår den tveksamma humorn att skriva in mig som prenumerant på RKU:s tidning, på vilket jag svarade med att i hans namn skicka en tävlingstalong för att vinna en prenumeration på Tena inkontinensskydd.
6. Jag gick i katolsk grundskola och protestantiskt gymnasium - och föredrog gymnasiet.
7. Jag har idag funderat på om protestantismen varit lika stark idag om väst hade hindrat den muslimska invasionen av öst efter konciliet i Florens - hade Kyrkans nyvunna enhet kanske varit ett argument för Luther att låta bli att orsaka splittring?

Jag utmanar:
...ingen. Jag följer här Tuves resonemang (förutom att jag dessutom har argumentet att jag inte känner till särskilt många svenskspråkiga bloggare som inte redan fått utmaningen)

lunedì, agosto 11, 2008

Kommunionbänkar i Kristus Konungen

Vid diskussioner jag haft med både församlingsmedlemmar och kyrkoherde har olika uppfattningar uppkommit om var kommunionbänkarna dels från början var belägna och dels var de borde placeras när de förhoppningsvis återinförs. Den första av frågorna tror jag mig fått ett svar på efter att ha tittat på bilder från katolsk historisk förening i GBG och redigerat in lite färg med ett bildredigeringsprogram. Resultatet synes nedan:
Sedan kan man som sagt givetvis diskutera var den optimala placeringen vore idag. Evangelie- och Epistelambonupphöjningarna är ju borta, och ytterligare ett, lite längre, nedersta trappsteg har lagts till. Personligen skulle jag gärna se fasta kommunionbänkar på eller precis kant i kant med det numera nedersta trappsteget, och att dessa skulle täcka hela altartrappan förutom en dubbelgrind i mitten, som i öppnat tillstånd skulle bilda ett "hål" lika brett eller smalare än det nuvarande altaret (dvs i stil med många kyrkor i Rom). Dett skulle avsevärt förbättra skyddet mot folk som utan god anledning tar sigg in i koret, och dessutom möjliggöra installation av rörelsedetektorer med larm. Detta skulle utgöra ett bättre skydd för koret, och för tabernaklet, som i all rimlighets namn borde befinna sig där.

martedì, luglio 29, 2008

Vem hade trott....

...att något gott kunde komma från Katastrofal Villfarelse (KV)?

Jag tackar ödmjukast GG för att ha upplyst mig om att Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae, om det mänskliga livets okränkbarhet och det därför bestämda avståndstagandet från artificiella preventivmedel, finns att ladda ner som icke kopieringsskyddad pdf på respekts hemsida.

EF i GBG: 11:e söndagen efter Pingst 2008


Ännu en gång blev Mässans firande enligt den romerska ritens extraordinarie form inspelad på video, denna gång från orgelläktaren, vilket har fördelarna att man ser koret, hör scholan (som denna gång befann sig på läktaren), och ser både delar av församlingen och epistelsidan som varit osynliga på de tidigare videorna, men nackdelarna att man vare sig hör eller ser så bra det som händer i koret. Samma principer som för de tidigare videorna gäller för distrubution.

venerdì, luglio 25, 2008

Världsungdomsdagen 2008: Kristus och hans ställföreträdare

till stiftet: Gå ur Sensus!

Sensus sponsrar och medverkar vid Pridefestivalen. Om stiftet inte kräver att detta ställs in eller själva går ur Sensus är det skandal.

Ett exempel ur programmet:
Prova på queera bibelstudier
En introduktion till queer teologi. Bibeln är en så mycket queerare bok än den anses. Hur? Och hur kan den användas som inspirationskälla för queers? Medverkande: Lisa Mobrand, präst och Niklas Olaison, präst
(källa: Katolsk Observatör)

lunedì, luglio 21, 2008

Världsungdomsdagen 2008: Avslutningsmässan


Slutmässan igår drog tydligen ca 400 000 personer, och var (föga förvånande) den största katolska mässa som firats i Australien, men också troligen den största folksamlingen i Australien  hittills alla kategorier.

giovedì, luglio 17, 2008

EF i GBG: 9:e söndagen efter Pingst 2008

Det kan faktiskt komma något gott även av usla försäljningsdagar i Bokhandeln - t.ex. har jag nu även fått senaste söndagens (13 juli 2008) videoupptagning av Mässan enligt extraordinarie form (9:e söndagen efter Pingst) omvandlad till datorvänligt format. Även med denna släpper jag gärna kopior till de som närvarat (kontakta mig i så fall), men för offentlig spridning vill jag ha celebrantens tillstånd. Celebrant vid detta mässfirande var kyrkoherde Unnerstål. 

Mässan är en Stilla Mässa med orgelspel.

EF i GBG: Petrus och Paulus 2008

Nu är videon från Mässan enligt extraordinarie form från 29 juni, Petrus och Paulus' fest, färdigomformaterad så att den är läsbar på dator. Celebrant var vid tillfället fader Martin Ferenc, kaplan i Kristus Konungens församling. De som var närvarande kan söka upp mig om de vill ha en kopia, men jag kommer inte lägga upp videon offentligt innan celebranten gett sitt samtycke.

Mässan är en Stilla Mässa utan orgel.

mercoledì, luglio 09, 2008

Spadtag till benediktinkloster

Vår gode biskop Anders tar första spadtaget till ett benediktinkloster (första sådana i Sverige på 450 år) som så vitt jag förstår bara kommer innehålla en munk i väntan på kallelser (en väntan som pågått i ganska många år redan...). 

Det enda sätt som jag kan tolka detta på och samtidigt tro att stiftet agerar vist är att det är en indikation på att stiftet har pengar över, så de kan satsa mer pengar på saker som det faktiskt finns konkreta och akuta behov av, t.ex. en renovering av Kristus Konungens kyrka i GBG, vars kormålningar faller sönder, vars sakristia behöver byggas ut, vars mässkläder behöver renoveras, kompletteras och lagas, och vars hela elnät akut behöver ses över. Därutöver har en orgel köpts in och de ursprungliga statyerna restaurerats, och innan orgelinstallationen bör allt renoveringsarbete som krävs för att kormålningarna skall hålla och för att statyerna skall kunna ställas på sina platser vara färdigt. Och orgeln skall installeras nästa år.

Om min välvilliga tolkning inte stämmer, hoppas jag att ekonomiavdelningen på biskopsämbetet åtminstone i efterhand kan ställa enmunkskloster och akuta renoveringsbehov i Sveriges mest använda katolska kyrka mot varandra och inser vilket projekt som har högst prioritet och störst berättigande till finansiering, och därför lägger det lågprioriterade projektet på is innan välbehövda pengar bränns på önsketänkande kring en ensam munk istället för på 5000 personers kontinuerliga konkreta behov. 

P.S. Om någon undrar varför denna post har etiketten "stiftsdelning" så är det för att just sådana här exempel på ekonomiska felprioriteringar är ett starkt argument för att vi klarar oss bättre utan Stockholm - "with friends like these..."

Världsungdomsdagen 2008: Svenska delegationen


Nu är Den svenska VUD-gruppen sannolikt framme i Australien, där de kommer att tillbringa de närmsta tre veckorna. Här en bild från Reuters på fiskarmössan de får äran att ha på sig under själva begivenheterna :)

Om någon från delegationen har internetåtkomst och digitalkamera men ingen blogg, får vederbörande gärna skicka bilder (gärna med åtföljande text om vad som händer) som jag kan lägga upp.

martedì, luglio 08, 2008

Missa Cantata i söndags

...men tyvärr tog jag vare sig bilder eller video, vilket var dumt, eftersom musiken var väl sjungen, och nya vackra mässkläder med tillhörande kalkvelum invigdes. Ministrantinsatsen var inte fläckfri, men jag skyller på distraktion från den vackra musiken. Fikat efteråt uteblev av någon anledning, men det får vi åtgärda med ett desto bättre nästa söndag!

mercoledì, luglio 02, 2008

Söndagens extraordinarie mässa videoinspelad

Den gångna söndagens Mässa enligt extraordinarie form (TLM, Gregoriansk Mässa, Tridentinsk… kärt barn) blev videofilmad ur en annorlunda vinkel av undertecknad. Det var den första av sommarens mässor firade kl. 16.00 på söndagar. Jag vet inte om jag skall lägga upp den för allmänheten eller ej, och ska jag det så vill jag ha celebrantens och ministranternas ok. Den är en timme lång och den är en läst mässa utan predikan. Så det är inte så mycket att se om man inte tycker att en svensk video är bättre än en engelsk eller fransk. Men jag tänkte ändå höra efter om det finns något intresse. Gör det det?

lunedì, giugno 16, 2008

Anti-TLM:s beware!

Council of Trent, 22nd session
[…]

Canon 9.
If anyone says
  • that the rite of the Roman Church, according to which a part of the canon and the words of consecration are pronounced in a low tone, is to be condemned; 
  • or that the mass ought to be celebrated in the vernacular tongue only;[28] 
  • or that water ought not to be mixed with the wine that is to be offered in the chalice because it is contrary to the institution of Christ,[29] 
let him be anathema.

I wonder how many problems could be solved by just looking through the canons of the  Councils...

giovedì, giugno 12, 2008

Weekday Mass, ordinary formDifference from last picture?
Bigger altar cross, higher candlesticks, roman chasuble and, I might add, in its proper places, biretta.
None of this is new, of course, except for the altar cross, which actually is a candlestick with a short altar cross on top of it. The roman chasuble is used regularly, this priest wears the biretta every once in a while and the high candlesticks are used on Sundays.
So far it has only been this priest that's used a standing cross on the altar, high or low.

B. Williamsson said something I agree with

Fond the following quote here

And speaking of Bishop Williamson [half-crazy SSPX bishop], I recently read that he said (along the lines of the rampant anti-God, pro-homosexual "lifestyle" that's ever so prevalent in Western culture): "if The Lord doesn't do something soon about this, He's going to owe Sodom and Gomorrah an apology."


Bullseye.

[Edit:]
I must underscore that I do not agree with bishop Williamson in general, and that I only agree with this statement insofar as it is an observation of the ungodly lifestyle of most of modern Western society. Williamson is, though, an idiot Holocaust denyer and a general loon. But even the worst kokoos say thinks that can make you nod.

giovedì, maggio 29, 2008

giovedì, maggio 22, 2008

Länktips: Konvertittbloggen

Av två anledningar vill jag länka till konvertittbloggen - dels för att det är en bra sida driven av nordiska konvertiter - den där sorten som konverterat *till* Kyrkan istället för *från* samfund X. Sådana som insett att Kyrkan inte kan vara en demokratisk eller politiskt korrekt institution. Folk som tillhör den generation av katoliker som till skillnad från "katolsk vision" kommer finnas kvar om 50 år. Den andra anledningen är att man kan vinna en ny kopia av de Apostoliska fäderna om man länkar dit, vilket jag är intresserad av eftersom min nuvarande kopia är gammal och sliten.

martedì, maggio 13, 2008

annan fiktiv restaureringsbild Kristus K


Det här är en mix mellan olika bilder i svartvitt och färg. Inga inredningsskillnader, mest en hjälp att föreställa sig hur det såg ut och förhoppningsvis åter kommer att se ut.

Fides CatholicaHej alla läsare! Om ni undrar varför det varit dåligt med nya inlägg på senare tid är det för att jag är med och driver Fides Catholica, en ny katolsk apologetikblogg på svenska, tillsammans med Tuve och några av Kristus Konungens lokala apologetikförmågor. Jag fortsätter med denna blogg, men inläggsfrekvensen kan avta något, och ämnena här blir väl helt enkelt allt som inte passar att publicera på FC.

lunedì, maggio 12, 2008

Altaret vid 8-mässan på Pingstdagen

Så vad är skillnaden mot hur det brukar vara? Altarkorset är väl det enda uppenbara - silverkors istället för trä. Lite större ljusstakar, varav de största känns igen från gamla foton av hur kyrkan såg ut innan snabba och drastiska förändringar blev modernt.

Närbild tagen före mässan, med mobilen (därav den usla kvaliteten på bilden):

Ett halvtaskigt mobilfoto följer också, på ytterligare ett sätt att arrangera altaret, denna gång vid Mässan enl. ordinarie form:
Detta är det sätt på vilket JPII ofta hade altaret arrangerat. Det har ett synligt kors på altaret, men det står inte i centrum utan bland (mellan) ljusen på ena sidan. Personligen tycker jag det visserligen är klart bättre än inget synligt kors alls, men varför välja detta sätt när det benediktinska sättet är mer symmetriskt och vackert? Även detta arrangemang var det vår kaplan som stod för.

domenica, maggio 04, 2008

Mässa på latin (ordinarie form)

Idag hände det jag väntat på så länge. I min församlingskyrka, Kristus Konungen, har sedan flera år första söndagshögmässan i månaden kallats Mässa på latin och svenska. Låter väl spännande? But no. Så länge jag kan minnas har det "latinska" i denna Mässa bestått i att sjunga de fasta leden (Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei) samt Pater Noster och Credo på latin (förutom Kyrie då, som är grekiska). Men idag hände det: Mässan, inte bara de sjungna församlingsdelar som alla kan utantill, utan hela Mässan var på latin. Deo Gratias!

Återigen vill jag uttrycka min oförmåga att förstå varför man i globaliseringens och masskommunikationens era gått från enhetsspråk över hela världen till splittrande småspråk som gör att folk som flyttar eller reser aldrig känner igen sig i Mässan. Och i länder som Sverige, där Kyrkan har medlemmar från ca 100 nationer, att man favoriserar vissa språkgrupper framför andra, segregerar polacker och kroater och spansktalande från församlingarna, bara för att de ska få ha sina gudstjänster på ett språk som vare sig är landets eller Kyrkans. 

Nej bort med alla nationella segregerande missioner och övergå till exklusivt bruk av de enda alternativ som är rimliga: ritens ordinarie språk eller språket som talas i landet man befinner sig.

Och stort tack till vår kaplan f. Martin som visade att den latinska riten fortfarande kan firas på latin - "trots" att folkspråket numera *tillåts*, *om goda skäl föreligger*.

sabato, aprile 19, 2008

Catholic talent

just watch and listen to this, you will not regret it:

lunedì, aprile 14, 2008

biskopen av Island hos påven

För dem som vill spekulera i inomkyrkliga förändringar i Norden:
Nyhetsbrevet från Vatican Information Service (VIS) avslöjade att biskopen av Reykjavik var på audiens hos påven i fredags, och det var inte på ad limina-besök. Men biskop Bürcher är bara 62 och han installerades för bara 4 månader sedan, så det handlade inte om att byta biskop. Men brukar påven ha uppföljningssamtal med nyinstallerade biskopar?

Något att vecka pannan över i brist på mer omvälvande nyheter.

domenica, aprile 13, 2008

Benediktinskt altararrangemang i GBG nr 2

Poäng  #1 med denna bild: Visa en bättre bild än mobilbilden. Tagen fjärde påsksöndagens vigiliemässa (igår).
#2: Det korset KAN INTE uppfattas vara ivägen. Det är snyggt och det är ett bra fokus för både präst och lekman.
#3: En högst personlig anmärkning: Jag vet inte om det är avsiktligt eller ej, men det att bara mittenljusen på var sida av altaret har synlig låga (nyare ljus - ingen "stearinmur") och de övriga ljusen bara ger ett svagt sken, för mina tankar till lågmässan, där bara mittenljusen är tända, även om sex ljus står på altaret. 

En annan sak som inte syns på denna bild är att vår gode kaplan har blivit ganska konsekvent i (det f.d. obligatoriet) att efter konsekrationen hålla tumme och pekfinger förenade när han inte vidrör Kristi Kropp, fram till ablutionerna. Det må vara en detalj i vissas ögon, men det är en viktig detalj, som understryker allvaret i vår tro på Kristi fullständiga närvaro i Eukaristin. Att inte en smula av Kristi Kropp av misstag eller vårdslöshet får hamna på golvet och trampas på. En vördnad som jag tillönskar alla förespråkare av handkommunion.

sabato, aprile 12, 2008

Kan präster agera diakoner i nya liturgin?

Det slog mig just, efter att ha läst denna artikel och funderat lite på egen hand:
I gamla liturgin är man (fullt logiskt) berättigad att utföra lägre funktioner än de högsta vigningen tillåter (en präst kan agera präst, men vid behov även diakon eller subdiakon, en diakon kan analogt agera diakon respektive subdiakon).
Min fundering avslöjas av denna bloggposts titel: Gäller detta även i den nya liturgin?
Om så är fallet, vore det inte lämpligare, om två präster men inga diakoner närvarar, att den ene prästen agerar diakon istället för att koncelebrera?

Följdfrågor uppkommer såklart, t.ex. om huruvida den diakonagerande prästen skall agera annorlunda än en person vars högsta vigning är diakon, men huvudsaken är att få huvudfrågan besvarad.

Finns det någon läsare som vet?

mercoledì, aprile 09, 2008

[uppdaterad] För ministranter i EF-mässan

Jag har arbetat fram ministranthandledningar (i pdf-format) för en respektive två ministranter vid firande av Mässan enligt den extraordinarie formen av den romerska riten, firade som Lågmässa eller Missa Cantata utan rökelse.

Första och sista sidan är omslag på A5-häftet, och de två sidorna däremellan är tänkta att vikas på mitten, med texten på de synliga sidorna. Jag är medveten om att man kunde ha anpassat dem för dubbelsidiga utskrifter, men det arbetet lämnar jag till en annan dag.

Meddela gärna om häftena är till nytta, så kanske jag kompletterar med fler resurser framöver.

***UPPDATERING: Jag har fått ett flertal synpunkter från Jon på kristkonungens institut, bl.a. annat om att inkludera sanctusljus, och om när man får bruka två ministranter, men även en del mindre punkter. När jag bearbetat texterna kommer länkarna uppdateras. Ni andra får gärna också komma med synpunkter***


Vill understryka att mina ministrantinstruktioner är långt ifrån ofelbara hopflätningar, uttolkningar och översättningar av flera olika engelskspråkiga motsvarigheter. De är tänkta att vara en hjälp för dem som är nya eller inte kommer ihåg allt i huvudet, eller ett substitut för dem som hellre har ett häfte i handen än en gammal Oremus som riskerar att falla sönder.

Benediktinskt altararrangemang i GBG

I lördags kväll överraskades jag positivt av vår käre kaplan, som följde påvens exempel och satte ett stående kors på mitten av altaret. Jag hade bara mobilen med, så det blev inte så bra bilder:
Korset störde inte fokus alls, snarare tvärtom. Det förbättrade också intrycket av altaret - utan synligt kors tycker jag att det saknas något. Synd bara att vårt altare är så smalt, annars hade man fått plats med större kors och ljus.

lunedì, aprile 07, 2008

Vit mozzetta - inte bara i påskoktaven?

Den vita mozzettan...
Idag slog jag av en händelse på CTV-sändningen från Ordets Liturgi med påven till minnet av 40-årsjubileet av kommuniteten Sant'Egidio, i en kyrka med reliker av Aposteln Bartolomeus.

Det är vare sig påskoktav eller ens påsksöndag - men som ni ser bär han den vita mozzettan. Någon som föklara vad som pågår?

mercoledì, aprile 02, 2008

Benediktinska estetikreformen

Några bilder som glatt mig under den senaste tiden. Camauron och den röda mozzettan är "old news" så de har jag inte tagit med. Tack Gud för Benedikt XVI! 

Påskoktavens vita mozzetta - för övrigt en bild som inte ens vår församlings främste påveplaggsspanare kände till:
hög mitra och lång kåpa:
Eukaristisk adoration:
7 ljus på altaret (i Peterskyrkan), och altarkorset på mitten av altaret.
Diakonerna håller upp kåpan:
Meningsfullt ekumeniskt arbete:
Traditionellt påvekors (istället för PVI:s kritiserade böjda krucifix)
Ombrellino (mindre version av baldakin) för transport av det Allraheligaste sakramentet:
Smak för fina liturgiska plagg:
Kardinaldiakoner agerande diakoner:
Ytterligare en vacker mitra och kåpa:
Romersk mässhake, och behaglig kameravinkel:
En till bild på benediktinskt altararrangemang och påvekorset:
Påvetron, vackra dalmatikor, och damaskmitra:
Mässan firad versus Deum:
Kardinaldiakoner och benediktinskt altararrangemang: