mercoledì, agosto 29, 2007

Don't do it

Source: found it on a facebook group site

Day 1

Mommy I am tiny!
I have 15,000 genes from my mom and 15,000 genes from my dad.
I have my own unique DNA only I will ever have.
I have all the genes that determine my personality, gender, and physical characteristics.
I am a living and developing life.

Month 1

Mommy my HEART started beating at 21 days old!
You and I have been communicating; I tell you stuff and you give and share your life with me, sending signals to me all the time.
I am 1/4 of an inch long, 10,000 times my original size!!!
My muscles have started developing, as well as my arms, legs, along with my cerebral muscles, lungs, eyes, intestines, and stomach, and even the beginnings of my nervous system.
So much is going on Mommy.

Month 2

On day 35 I started developing the shape of my mouth, nose, and ears.
On day 42, I started having brain waves!
My own brain is controlling the interaction of my muscles and my organs. Wow!
My cartilage skeleton is here.
On day 45 teeth buds were on my gums and my lips recently developed sensitivity to touch.
I weigh a gram and I have all my organs I will ever have, which is 40 sets of organs!

Month 3

My cartilage has started changing into bone.
My liver is making my own blood cells.
I have taste buds, my stomach has digestive juices and I urinate. I, hiccup, have my own fingerprints!
I suck my thumb, my whole body is sensitive to touch, and I can move away from things if I want and move all over the place. Wahoo! I am about 3 inches.
I can raise my eyebrow and turn my head and smile!

Month 4

My vocal chords have formed, yet I can’t cry.
I am very agile and can kick, move my feet, curl and fan my toes! My vigorous activity shows my distinct personality! I am amazing!!! Little outgrowths of breast have appeared on my chest.
I am really happy here!

Month 5

My heart pumps several quarts of blood through my body daily. My hair is very fine on the top of my head. My fingernails are pretty long.
My sex organs are very developed.
My big head is slowing down growing a bit and my body is catching up! Hahaha.
My neck is growing. Hey, do you feel me doing summersaults? I know I wake you up a lot! Sorry about that Mom! My eyes are still closed. I can hear loud sounds.
I am six inches long and I weigh a whole pound!

Month 6

I look all around because my eyes can fully open!
I have special ointment that protects my skin from the waters around me.
I have all the brain neurons I will ever have!
It’s a bit cramped in here. If I were born right now I have an extremely good, nearly 100% nowadays, chance of living!

Just recently
Something intruded my home. Mommy get it away!
Focepts twist and tear my body into pieces. My spine is snapped and my skull is crushed. Now I am being removed. Mommy!

It’s okay Mom.
I am in God’s arms now.
He cries tears for my life, but now I am in his arms.
I am at peace Mom, why aren’t you?
Don’t commit suicide Mom.
Your life is still worth living Mom.
Mom, why are you so depressed now?
Snap, out of it.
I know you can’t.
Please, get counseling. There are pregnancy help centers that can help you find healing.

giovedì, agosto 16, 2007

New site on extraordinary rite

Sancta Missa is a new site launched to help priests, servers and other people with responsability or interest in liturgy and sacred music for celebrations of the extraordinary rite (and an inspiration for those that want the ordinary rite to be more reverently celebrated).

It will probably be a couple of weeks before all content is there, but it's looking very promising...


Check it out!

mercoledì, agosto 15, 2007

Insamling för kaldéerna i Södertälje

I en artikel på Dagen.se kan man läsa om Johans (en trevlig pingstvän vars blogg jag flitigt läser) initiativ till "ekumenisk" insamling till förmån för kaldéernas kyrkbygge i Södertälje.

Som ni säkert vet är kristna irakier en växande invandrargrupp, varav de allra flesta är katoliker tillhörande kaldéisk rit. Vårt stifts redan ansträngda ekonomiska situation gör det svårt att i tid täcka det behov av kyrkor som finns. Utöver detta finns det naturligtvis också ett behov av utökad arabiskspråkig själavård.

Biskopen har svarat positivt på Johans initiativ (hämtat härifrån):
Bäste Johan A. Stenberg!
Varmt tack för Ditt mail, som gladde mig mycket. Det är verkligen ett ekumeniskt genombrott! Vi är naturligtvis mycket tacksamma för alla bidrag till det kyrkliga centrum, som planeras för de kaldeiska katolikerna i Södertälje. Förhandlingar pågår med kommunen, som anvisat en lämplig tomt. Bidrag kan insättas på Katolska Biskopsämbetets bankkonto 5231 10 229 89 och skriv “Kaldeiska“.
Med mina varma hälsningar,
in Christo,
+Anders Arborelius ocd

Ursäkta bloggtorkan

Senaste veckorna vet jag inte riktigt vad som hållit mig från att skriva något. Idag läste jag av namninsamlingsunderskrifterna - 38 namn än så länge. Funderar på att lämna över listan. De senaste fem namnen har varit med stora mellanrum. skulle helst se 40 namn åtminstone innan jag lämnar in, men å andra sidan har jag inte möjlighet att göra något fysiskt överlämnande närmsta två veckorna om jag inte gör det idag eller imorgon. Och det känns lite fel att bara maila listan...

Å tredje sidan (om man kan säga så) så uttryckte kh det så att han ville ha de där namnen så man kan sätta sig ner och diskutera "behov och offervilja". Och med tanke på att det i någon mening är jag som är "ansvarig" för listan, vore det nog dumt att vara oanträffbar precis efter att jag lämnat in listan.

Jag skulle förstås kunna ge honom listan inofficiellt (läs "maila den") och ge den i pappersform "på riktigt" när jag återkommer. Enda problemet är att det skulle bli väldigt nära inpå ikraftträdandet. Fast det är klart - man måste ju inte införa det exakt samtidigt som man får införa det...

Well well. Glad Marie upptagning! Månadsnedräkningen har börjat. Korsets upphöjelse närmar sig med stormsteg...

giovedì, agosto 02, 2007

The Beauty of Tradition

Beautiful video with beautiful music.

Tradition is that which does not die with a generation. Such immortality has to be beautiful.

(Videon skulle ha varit "veckans film" på Katolsk Observatör, men jag fick den inte att spela i min webbläsare. Var det bara jag som hade det problemet?)