domenica, febbraio 25, 2007

biskop Anders i DN om abortförslaget

"Om abortförslaget går igenom kan vi tvinga bort alliansen"

I denna debattartikel uttrycker biskop Anders tillsammans med Sten-Gunnar Hedin - duon som skrev Jesusmanifestet - sin bestörtning över den kristdemokratiske partiledaren tillika socialminister Göran Hägglunds svek mot majoriteten av sin egen väljarbas: de av Sveriges kristna som, till skillnad från svk, vidhåller klassiskt kristna värderingar, bl.a. att avsiktlig abort är mord/dråp (eftersom ett foster har lika högt människovärde som alla andra människor).

Vad Hägglund gjorde var att förbereda ett förslag om att tillåta "abortturism" i Sverige. Dvs att låta människor vars regeringar förbjuder mord utföra sina mord i Sverige istället.

Naturligtvis upprör detta biskopen och Hedin.

Vad de skriver i sin debattartikel är, något förenklat, att de två tillsammans är ledare för vad som sannolikt är majoriteten av kd:s väljare, och att kd utan deras respektive "flockar" med största sannolikhet skulle hamna under 4-procentsspärren, dvs kd skulle åka ur riksdagen, och Alliansen skulle troligen därmed falla.

Med detta stycke fakta i huvudet läser man vidare att de överväger att uppmana sina "flockar" att låta bli att rösta på kd, pga Hägglunds handlande.

Det är främst ett "hot" mot kd:s ledning, förstås, men indirekt är detta ett potentiellt allvarligt hot mot Alliansens regeringsmakt. Vill Alliansen behålla makten måste de hålla kvar kd:s väljare. Kommer abortturismförslaget fram till riksdagen (eller, Gud förbjude, därutöver dessutom röstas igenom) förlorar kd många väljare bland pingstvänner och katoliker.

Det kommer bli intressant att se hur regeringen hanterar detta drag från biskopen och Hedin. Redan artikeln själv kan leda folk i dessa valgrupper bort från partiet.

Kd läcker, och därmed Alliansen. För att rädda kd, och därmed Alliansen, krävs tillbakadragande av förslaget, samt någon akt från kd-ledningen som inger dess väljare nytt förtroende för partiet.

giovedì, febbraio 22, 2007

Övergång till nya Blogger

(Flykt undan tentaplugg 1:
Övergång till nya Blogger)


Idag gick även min blogg över till det nya bloggerformatet. Vad jag funderar på är om Googlekopplingen till Blogger är så bra. Jag blir lätt lite paranoid av att alla internettjänster sammanlänkas. Det fria ordet och Google vet vi ju hur det gick: Google är frivilligt själcensurerad i Kina. Bort med allt som inte stöder makten. Google har bra tjänster. Men de ska hålla fingrarna borta från politik, och koncentrera sig för att verka för sann yttrandefrihet. Frihet från frihetshämmande censur.

Vill man koppla sin mail och sin identitet till sina i text yttrade åsikter, om Blogger (som redan visat exempel på censurering) börjar samarbeta med Googlecensuren? Nu ligger väl förföljelse via internet (på organiserad nivå) rätt långt bort i det sovande västeuropa. Men en vacker dag kanske det händer. Den dagen vill jag (om jag lever) inte vara kopplad till Google och Bloggers databaser.

lunedì, febbraio 05, 2007

just 95%? :'(

You are a 95% traditional Catholic!
 
Congratulations! You are more knowlegeable than most modern theologians! You have achieved mastery over the most important doctrines of the Catholic Faith! You should share your incredible understanding with others!

Do You Know Your Baltimore Catechism?
Make Your Own Quiz

giovedì, febbraio 01, 2007

This is pretty far from the truth...

You know the Bible 100%!
 

Wow! You are awesome! You are a true Biblical scholar, not just a hearer but a personal reader! The books, the characters, the events, the verses - you know it all! You are fantastic!

Ultimate Bible Quiz
Create MySpace Quizzes