mercoledì, giugno 13, 2007

Motu Proprio

Först: Ursäkta bristen på uppdateringar. Har prioriterat annat senaste två veckorna. Men nu är tentor avklarade (eller snarare "uppvärmningen inför omtentan") och jag har börjat komma igång med jobbet som är på halvtid. Nog med bortförklaringar: till ämnet.

Så. Det verkar nu otvivelaktigt så att påven inom kort kommer att offentliggöra sin mytomspunna motu proprio (löst översatt "på eget initiativ / av egen vilja"). Ryktet som cirkulerat i över ett år, och sedermera bekräftats på högre och högre nivå över de senaste månaderna, säger att innehållet är ett närapå fullständigt borttagande av restriktionerna på att fira den Heliga Mässan enligt den form som var den enda som fanns (i den romerska delen av den latinska delen av den enda Katolska Kyrkan i kommunion med påven) fram till Andra Vatikankonciliet.

Mässan firad på detta vis är ett kärt barn, med många namn: "Tridentinsk mässa", "MR62", "mässan enligt förkonciliär rit", "Mässan enligt Missale Romanum 1962", "Pius V:s Mässa", "den traditionella mässan". Dessa olika namn har för- och nackdelar, som jag inte har för avsikt att gå igenom just för tillfället.

Vad jag förstått så går innehållet (i MP:t) ut på att det äldre sättet att fira Mässan skall kallas för "högtidlig form" eller något sådant. Man understryker alltså att MR62 och den senaste versionen av den postkonciliära formen ("Novus Ordo": Den nya ordningen [för Mässan]) båda tillhör samma rit, den romerska.

Jag känner mig inte kvalificerad att göra några expertutlåtanden om saken, då jag är både för ung och för oerfaren (har bara bevistat en enda (låg-)mässa enligt den äldre formen) för det.