venerdì, aprile 05, 2013

Nytt kalenderprojekt

I förra inlägget nämnde jag att jag hade publicerat min översättning av det eminenta kalendergeneratorprogrammet RomCal (www.romcal.net). Översättningen och modifieringen var ett tidsödande men principiellt hyfsat enkelt projekt - något förenklat kan man säga att jag modifierade befintliga listor till att följa det svenska katolska Ordot och översatte språkkomponenterna i "outputen" till svenska.

Resultatet av programmet blir när man använder det en komplett digital liturgisk kalender på svenska för varje dag på året med firningsdagarna i ordinarie form av den romerska riten, i enlighet med Stockholms katolska stifts ordning - inklusive info om firningsgrad och liturgisk färg, för det år man anger för programmet.

Sedan jag blev färdig med det projektet har jag letat efter ett motsvarande program för extraordinarie form att justera till att generera en svensk kalender på samma sätt. Det visade sig dock vara närapå omöjligt, och till slut tröttnade jag på att leta och vänta på andras program att kristallisera sig, så jag bestämde mig för ett par veckor sedan att göra jobbet själv.

Jag tog således informationen om de svenska firningsdagarna enligt 1962 års kalender (finns bl.a. återgiven i Missale Parvum) och började skriva ihop ett program som genererade först alla sön- och helgdagar, sedan jobbade jag vidare tills jag till slut hade alla årets dagar, inklusive information om rang och liturgisk färg.
I skrivande stund har jag fått en första version klar, vars output nu korrekturläses av en kalenderkunnig bekant.

Jag skulle dock behöva fler kunniga korrekturläsare - jag är nämligen inte helt säker på att jag förstått alla trumfregler och hur IV:e klass/Kommemorationer fungerar beroende på vad de sammanfaller med. Får jag hjälp är det dock hyfsat enkelt att göra nödvändiga justeringar.

I sina första versioner kommer programmet bestå av ett antal AppleScripts, och kommer vara svårt för andra att enkelt översätta till andra språk (själva namn-, datum-, färg- och rangdelarna av koden är inte lika pedagogiskt och lättändrat upplagda som i RomCal), men om jag inte tröttnar på projektet när jag är nöjd med vad de genererar tänker jag mig att göra om programmet till ett desktop-program som vem som helst kan använda, kanske även de stackars människor som inte har Mac.

Det sistnämnda ligger dock mycket långt in i framtiden, eftersom programmet isåfall troligen skulle behöva skrivas om helt, något jag troligen inte har vare sig tid eller ork till under överskådlig framtid.

Vill någon hjälpa mig med projektet är det bara att höra av sig!