sabato, dicembre 15, 2007

Which pope?

Pius XII
You are Pope Pius XII. You're efficient and
dedicated, but not very approachable.


Which Twentieth Century Pope Are You?
brought to you by Quizilla

sabato, dicembre 08, 2007

Pater Noster - bara prästen?
ovan ett svar på ett dubium skickat till Ecclesia Dei-kommissionen gällande firandet av den äldre formen av Mässan. Den har flera intressanta punkter, varav jag för tillfället nöjer mig med att uppmärksamma en: I svar 2b står det (på engelska):

2(b) At any sung Mass, the entire congregation may join with the Celebrant in singing the Pater noster.


Enligt svaret är det alltså fullt tillåtet för alla närvarande att stämma in i Pater Noster, inte bara vid avslutningen "sed libera nos a malo" som tidigare. Konciliet efterfrågade trots allt ett större deltagande hos församlingen - kan detta vara en sådan sak? Konciliefäderna avsåg ju som bekant inte att uppfinna en ny liturgi utan bara att göra vissa justeringar i den befintliga.

Just detta bruk med församlingsdeltagande i Fader Vår har jag märkt har motståndare - är det bara fråga om vana från tidigare bruk eller finns det tyngre argument för ståndpunkten? Är detta en dålig influens från den nya liturgin? Vad är argumentet?

P.S.: Är inte själv på någon "sida" i frågan, förrän jag vet om det faktiskt är tillåtet, för det som är reglerat står fast, men in dubii - libertas.

(bilder och citat hämtade från St Bede Studio)

mercoledì, dicembre 05, 2007

Altarstenarna?

Som flera av er redan vet så låg det som blev kvar efter kapandet/borttagandet av altarstenarna i Kristus Konungen efter f. McCormacks omändringar länge under en pressenning på kyrkans innegård. För er som undrat vart de tog vägen, eller bara hört, kunde det vara bra med kompletterande bilder:
Bilderna hämtade från Tuves foton

domenica, dicembre 02, 2007

Bilder från vigiliemässan till 1:a Adventssöndagen 2007

De bilder jag hann ta mellan sjungandet från orgelläktaren, håll till godo:

Före Mässan


Predikan


Elevationen


Reverens för sakramentet


Slutbön


Uttåg