sabato, aprile 19, 2008

Catholic talent

just watch and listen to this, you will not regret it:

lunedì, aprile 14, 2008

biskopen av Island hos påven

För dem som vill spekulera i inomkyrkliga förändringar i Norden:
Nyhetsbrevet från Vatican Information Service (VIS) avslöjade att biskopen av Reykjavik var på audiens hos påven i fredags, och det var inte på ad limina-besök. Men biskop Bürcher är bara 62 och han installerades för bara 4 månader sedan, så det handlade inte om att byta biskop. Men brukar påven ha uppföljningssamtal med nyinstallerade biskopar?

Något att vecka pannan över i brist på mer omvälvande nyheter.

domenica, aprile 13, 2008

Benediktinskt altararrangemang i GBG nr 2

Poäng  #1 med denna bild: Visa en bättre bild än mobilbilden. Tagen fjärde påsksöndagens vigiliemässa (igår).
#2: Det korset KAN INTE uppfattas vara ivägen. Det är snyggt och det är ett bra fokus för både präst och lekman.
#3: En högst personlig anmärkning: Jag vet inte om det är avsiktligt eller ej, men det att bara mittenljusen på var sida av altaret har synlig låga (nyare ljus - ingen "stearinmur") och de övriga ljusen bara ger ett svagt sken, för mina tankar till lågmässan, där bara mittenljusen är tända, även om sex ljus står på altaret. 

En annan sak som inte syns på denna bild är att vår gode kaplan har blivit ganska konsekvent i (det f.d. obligatoriet) att efter konsekrationen hålla tumme och pekfinger förenade när han inte vidrör Kristi Kropp, fram till ablutionerna. Det må vara en detalj i vissas ögon, men det är en viktig detalj, som understryker allvaret i vår tro på Kristi fullständiga närvaro i Eukaristin. Att inte en smula av Kristi Kropp av misstag eller vårdslöshet får hamna på golvet och trampas på. En vördnad som jag tillönskar alla förespråkare av handkommunion.

sabato, aprile 12, 2008

Kan präster agera diakoner i nya liturgin?

Det slog mig just, efter att ha läst denna artikel och funderat lite på egen hand:
I gamla liturgin är man (fullt logiskt) berättigad att utföra lägre funktioner än de högsta vigningen tillåter (en präst kan agera präst, men vid behov även diakon eller subdiakon, en diakon kan analogt agera diakon respektive subdiakon).
Min fundering avslöjas av denna bloggposts titel: Gäller detta även i den nya liturgin?
Om så är fallet, vore det inte lämpligare, om två präster men inga diakoner närvarar, att den ene prästen agerar diakon istället för att koncelebrera?

Följdfrågor uppkommer såklart, t.ex. om huruvida den diakonagerande prästen skall agera annorlunda än en person vars högsta vigning är diakon, men huvudsaken är att få huvudfrågan besvarad.

Finns det någon läsare som vet?

mercoledì, aprile 09, 2008

[uppdaterad] För ministranter i EF-mässan

Jag har arbetat fram ministranthandledningar (i pdf-format) för en respektive två ministranter vid firande av Mässan enligt den extraordinarie formen av den romerska riten, firade som Lågmässa eller Missa Cantata utan rökelse.

Första och sista sidan är omslag på A5-häftet, och de två sidorna däremellan är tänkta att vikas på mitten, med texten på de synliga sidorna. Jag är medveten om att man kunde ha anpassat dem för dubbelsidiga utskrifter, men det arbetet lämnar jag till en annan dag.

Meddela gärna om häftena är till nytta, så kanske jag kompletterar med fler resurser framöver.

***UPPDATERING: Jag har fått ett flertal synpunkter från Jon på kristkonungens institut, bl.a. annat om att inkludera sanctusljus, och om när man får bruka två ministranter, men även en del mindre punkter. När jag bearbetat texterna kommer länkarna uppdateras. Ni andra får gärna också komma med synpunkter***


Vill understryka att mina ministrantinstruktioner är långt ifrån ofelbara hopflätningar, uttolkningar och översättningar av flera olika engelskspråkiga motsvarigheter. De är tänkta att vara en hjälp för dem som är nya eller inte kommer ihåg allt i huvudet, eller ett substitut för dem som hellre har ett häfte i handen än en gammal Oremus som riskerar att falla sönder.

Benediktinskt altararrangemang i GBG

I lördags kväll överraskades jag positivt av vår käre kaplan, som följde påvens exempel och satte ett stående kors på mitten av altaret. Jag hade bara mobilen med, så det blev inte så bra bilder:
Korset störde inte fokus alls, snarare tvärtom. Det förbättrade också intrycket av altaret - utan synligt kors tycker jag att det saknas något. Synd bara att vårt altare är så smalt, annars hade man fått plats med större kors och ljus.

lunedì, aprile 07, 2008

Vit mozzetta - inte bara i påskoktaven?

Den vita mozzettan...
Idag slog jag av en händelse på CTV-sändningen från Ordets Liturgi med påven till minnet av 40-årsjubileet av kommuniteten Sant'Egidio, i en kyrka med reliker av Aposteln Bartolomeus.

Det är vare sig påskoktav eller ens påsksöndag - men som ni ser bär han den vita mozzettan. Någon som föklara vad som pågår?

mercoledì, aprile 02, 2008

Benediktinska estetikreformen

Några bilder som glatt mig under den senaste tiden. Camauron och den röda mozzettan är "old news" så de har jag inte tagit med. Tack Gud för Benedikt XVI! 

Påskoktavens vita mozzetta - för övrigt en bild som inte ens vår församlings främste påveplaggsspanare kände till:
hög mitra och lång kåpa:
Eukaristisk adoration:
7 ljus på altaret (i Peterskyrkan), och altarkorset på mitten av altaret.
Diakonerna håller upp kåpan:
Meningsfullt ekumeniskt arbete:
Traditionellt påvekors (istället för PVI:s kritiserade böjda krucifix)
Ombrellino (mindre version av baldakin) för transport av det Allraheligaste sakramentet:
Smak för fina liturgiska plagg:
Kardinaldiakoner agerande diakoner:
Ytterligare en vacker mitra och kåpa:
Romersk mässhake, och behaglig kameravinkel:
En till bild på benediktinskt altararrangemang och påvekorset:
Påvetron, vackra dalmatikor, och damaskmitra:
Mässan firad versus Deum:
Kardinaldiakoner och benediktinskt altararrangemang: