sabato, dicembre 08, 2007

Pater Noster - bara prästen?
ovan ett svar på ett dubium skickat till Ecclesia Dei-kommissionen gällande firandet av den äldre formen av Mässan. Den har flera intressanta punkter, varav jag för tillfället nöjer mig med att uppmärksamma en: I svar 2b står det (på engelska):

2(b) At any sung Mass, the entire congregation may join with the Celebrant in singing the Pater noster.


Enligt svaret är det alltså fullt tillåtet för alla närvarande att stämma in i Pater Noster, inte bara vid avslutningen "sed libera nos a malo" som tidigare. Konciliet efterfrågade trots allt ett större deltagande hos församlingen - kan detta vara en sådan sak? Konciliefäderna avsåg ju som bekant inte att uppfinna en ny liturgi utan bara att göra vissa justeringar i den befintliga.

Just detta bruk med församlingsdeltagande i Fader Vår har jag märkt har motståndare - är det bara fråga om vana från tidigare bruk eller finns det tyngre argument för ståndpunkten? Är detta en dålig influens från den nya liturgin? Vad är argumentet?

P.S.: Är inte själv på någon "sida" i frågan, förrän jag vet om det faktiskt är tillåtet, för det som är reglerat står fast, men in dubii - libertas.

(bilder och citat hämtade från St Bede Studio)

Nessun commento: