lunedì, settembre 14, 2009

2 år

Den gångna dagen var tvåårsdagen av Summorum Pontificum. Många vet inte vad det är, eller ens hur man stavar till det. Men faktum är att det dokumentet radikalt förändrat människors inställning till katolsk liturgisk tradition.

SP trädde i kraft 14/9 2007 och innebär att varje enskild präst har rätt att fira Mässan enligt extraordinarie form (dvs Missale Romanum från 1962), att varje stabil grupp av troende (den behöver inte vara stor) som så önskar har rätt att begära att denna form av Mässan frambärs i sin församling, och att kyrkoherdarna är förpliktade att, om begäran inte är orimlig, besvara detta behov, samt att inget särskilt tillstånd därtill behövs från biskopens sida.

Jag själv (och bekanta till mig) har noterat hur man efter SP slutat göra den mentala kopplingen mellan liturgisk tradition och schismatiska tendenser. Innan SP var den gamla liturgin något man på sin yttersta höjd kunde hämta viss inspiration från i firandet av den nya liturgin, men att föredra den faktiska äldre liturgin var även i de frommaste katolikers sinnen mer eller mindre likvärdigt med att vara krypto-SSPXare, schismatiker eller förkastare av V2.

Nu ser man något helt annat - de som går till Mässan i den äldre formen upptäcker alltmer sin egen rit, fördjupar vördnaden för sakramentet, och lär sig att uppskatta liturgin på ett djupare plan. De ser ingen som helst koppling till schismatiska rörelser utan enbart till sina rötter - detta sätt att fira Mässan har tusentals helgon haaft som sin källa till helighet och tillväxt i tron.

Den äldre liturgin är inte längre en källa till misstankar och anklagelser, utan en källa till fördjupad vördnad, värdig liturgi och större ortodoxi, vilka alla spiller över på den nya liturgin.

Stort tack till Benedikt XVI! Må han regera länge!

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Verkligen tack till gode påven Benedikt XVI för denna välsignelse för kyrkan som SP inneburit. Måtte fler och fler präster och biskopar och klosterordnar återupptäcka Traditionen.

Detta var också just anledningen till att sspx hade som första villkor att mässan skulle släppas fri för alla präster. Hade de endast velat ha en lösning för sig själva hade de kunnat få det för länge sen.

Att notera är också att SP säger att mässan aldrig varit förbjuden, vilket innebär att de som höll fast vid Traditionen under de svåra åren, har fått sin heder återupprättad.

/GL

Gustav Ahlman ha detto...

Hej Simon!

Intressant att höra om de positiva effekterna som det regelbundna firandet av den extraordinarie formen fått. Min nuvarande kyrkoherde tillåter inte ens att namninsamlingar för firande av den extraordinarie formen sätts upp på kyrkans anslagstavla. Inte ens latinskt kyriale verkar gå för sig annat än ett par gånger per år, då det sägs förvirra inlärandet av svenska för församlingens många invandrare. Samt att det nyligen till flera äldre församlingsmedlemmars stora förtret införts kvinnliga ministranter.

Det jag skulle vilja höra lite mer om är ett utvecklande av hur föredragande av den äldre liturgin inte nödvändigtvis behöver kopplas samman med att vara "krypto-SSPXare, schismatiker eller förkastare av V2". Hur ser regelbundna besökare av den extraordinarie formen på konciliets önskan att reformera liturgin och det sätt som Kyrkan tolkade detta på i och med utgivandet av det nya missalet?

Det låter jättebra att firandet av den extraordinarie och den ordinarie formen sida vid sida inte leder till splittring och uppdelningar, vilket egentligen är det enda argument mot den som jag skulle kunna ha.

Anonimo ha detto...

Har din kh läst Summorum? Kh är skyldig att tillgodose era önskemål. Gör han det inte är det bara att påpeka saken för stiftsbiskopen. Händer fortfarande ingenting så ska frågan gå vidare till Ecclesia Dei kommissionen.

SP utgör en garanti till alla troende och syftar till att hela kyrkan och bidra till försoning, katoliker emellan.

Jag tror inte att man ska kasta sten på fsspx eller hålla sig med termer som "krypto-fsspx". Byt ut fsspx mot katolik så påminner det om gammaldags katolikskräck från våra protestanter.

FSSPX är Kyrkan men Kyrkan är inte fsspx. Det är ett av kyrkans prästsällskap som utmärkt sig mest i försvaret av kyrkans Tradition. De frukter som vi nu får är till mycket vunna genom deras förtjänst.

Lycka till med namninsamlingen och meddela gärna när er första mässa blir!

/GL