mercoledì, aprile 01, 2009

Biskopsåmbetet flyttar från STHLM!

från stiftshemsidan:

(2009-04-01)
Biskopsämbetet flyttar från Stockholm

Vatikanen har kontaktat biskop Anders och bett att stiftet undersöker möjligheten att flytta biskopsämbetet från Stockholm till en mer ”central plats i landet”. Beskedet slog ner som en bomb bland biskopsämbetets personal, men biskopen meddelar att alla som så önskar ska få flytta med.

Emellertid är Vatikanens dokument – så som det brukar vara – öppet för tolkningar.
Avgörande är hur begreppet ”centralt” ska tolkas. Avses ”centralt” i förhållande till antalet katoliker eller ”centralt i landet”?

Om det är det förra som avses kan det bli Linköping eller kanske Jönköping som blir vår nya stiftsstad. I det senare fallet blir det sannolikt Hudiksvall.

Hudiksvall skulle vara passande eftersom en av de äldsta församlingarna i stiftet i modern tid fanns i Sörforsa.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att hitta lämpliga lokaler på alla dessa platser i avvaktan på att stifts- resp teologiskarådet ska bli färdiga med sin tolkning av begreppet ”centralt”.

Både i Linköping och Jönköping finns kyrkor och andra lokaler som historiskt tillhört katolska kyrkan. Enligt uppgift är stiftsledningen beredd att betala stora pengar för att köpa loss dem från Svenska kyrkan.

- Hudiksvall ligger märkligt till, säger en person som vill vara anonym. Men om vi flyttar dit kan det skapa ganska många arbetstillfällen för Hudiksvallsborna eftersom vi planerar att starta ett bageri för hostior för att finansiera flytten.

Msgr Giovanni Struccatto, anställd på Kyrkliga rådet för internstruktur, med insyn i ärendet kommenterar:
- Det är en önskan i Rom att stiftsstäder ska ligga mer centralt placerade. Det minskar biskopens restid. Och som alla vet är tid pengar.

Msgr Struccatto ger också en förklaring till uppgiften att biskopsämbetet ska bygga upp en egenproduktion av hostior.
- Vi har begärt att man ska se över finansieringen av kyrkans verksamhet mer, och föreslår att man tar fram egna produkter så långt möjligt. Eller köper från lokala – företrädesvis katolska – producenter. Givetvis förstår vi att det med det nuvarande klimatet inte går att odla eget vin i de nordiska länderna. Men med den pågående globala uppvärmningen kan detta ändras snabbt – inget ont som inte har något gott med sig. Deus gracias!

Msgr Struccatto medger att man övervägde att dela stiftet i två.
- Men vi insåg att det skulle innebära mer arbete för fler personer utan att vi kan vara säkra på att mer blir gjort. Det var enkelt att besluta om att flytta stiftet från Stockholm. Vi förespråkar en återgång till rötterna, och den staden fanns inte ens när Ansgar kom till norden på 800-talet.

Detta senare uttalande skulle kunna tolkas som att åtminstone Kyrkliga rådet för infrastruktur skulle förorda en flytt till Uppsala, Östra Aros, där det ursprungliga katolska ärkestiftet låg.

Närmare besked om när och vart flyttlasset går meddelas från biskopsämbetet någon gång efter första april.


Jag vet inte om jag tycker stiftet ska ägna sig åt aprilskämt. Men ingen större skada kan ju ske när de drar till med så verklighetsfrånvända koncept som icke-stockholmscentrering - ingen skulle ju tro på något sådant...

1 commento:

Bitte ha detto...

Jag tycker faktiskt att det är utmärkt att stiftet ägnar sig åt aprilskämt. Man måste kunna skratta också, särskilt i en tid då det sekulariserade Sverige tror att katolik är detsamma som gravallvarlig.