giovedì, giugno 09, 2005

Catholic Kerry Watch

Catholic Kerry Watch är en site som visar hur "katolska" amerikanska politiker förhåller sig till sin kyrka i de etiska/moraliska frågorna. Fokus främst på Kerry, eftersom han var presidentkandidat.


Man kan ha olika uppfattningar om Bush. Jag har en, andra har andra. Men jag hoppas att de flesta inser att Kerry inte hade blivit en bra president, "åtminstone" beträffande etik/moral (inom citationstecken av den enkla anledningen att etik och moral är de enda fält som spelar någon större roll).Beträffande rättfärdiga krig etc.:
Utan att veta vad presidenter och statschefer vet, visste, tror och trodde sig veta, och på vilka grunder kriget i fråga startades, och vilka effekter kriget får i det längre perspektivet jämfört med om det inte hade ägt rum
- utan denna kunskap kan man inte slå fast vare sig att kriget var rätt eller fel.

Att säga "de gjorde det för oljan" är t.ex. ett uttalande som för att kunna tas på allvar måste innebära att personen i fråga dels har information som övriga saknar, dels har uppfattningen att USA:s president är någon slags demon som offrar oskyldiga civila människor för att få olja.Jag kan inte säga det med 100% säkerhet, men det tycks mig fullständigt befängt att en beskyddare av det ofödda livet och en bekännande kristen (och inte som Kerry av smörgårdsbordssort) skulle slakta oskyldiga människor för att få olja.

Nessun commento: