giovedì, maggio 24, 2007

Religionsfrihet i Sverige?

SvD: Kristna jagas i Sverige och utomlands

Det upphör inte att förvåna hur inkonsekvent omvärlden (här avses de styrande krafterna i den sekulariserade minoritet av omvärlden som brukar kallas "västvärlden", så europeiskt egocentrerat av mig...) är. Religionsfrihet betyder "frihet att tillhöra vilken religion man vill. Så långt är vi väl överens? 'Nej då', säger de, 'det betyder frihet från religion'.

Friheten till religion är nämligen förbehållen endast dem som samtidigt tillber demokratin och offrar rökelsekorn till relativismen.

De som inte låter prostituera bort sin religions exklusiva sanningsanspråk göre sig icke besvär. Katoliker, ortodoxa, vissa fundamentalistprotestanter samt rättrogna judar är elakartade tumörer på det framåtskridande, allt renare, upplysta samhället, som bara kan endast tolereras så länge de håller sig borta från samhällsdebatter och den kliniskt Gudsbefriade ytan på det alltolererande och allgoda Samhället.

Att hävda Guds överhöghet och Kyrkans rätt att fastslå moraliskt rätt och fel, eller framför allt att säga att den som tror något som strider mot Kyrkans lära faktiskt har fel, är att häda mot relativismen, och utesluter uttalaren från tillträde till annat än lägsta kastens jobb, ungefär som i svk, där kvinnoprästmotståndare inte får bli kyrkoherdar...

Nessun commento: