mercoledì, agosto 15, 2007

Insamling för kaldéerna i Södertälje

I en artikel på Dagen.se kan man läsa om Johans (en trevlig pingstvän vars blogg jag flitigt läser) initiativ till "ekumenisk" insamling till förmån för kaldéernas kyrkbygge i Södertälje.

Som ni säkert vet är kristna irakier en växande invandrargrupp, varav de allra flesta är katoliker tillhörande kaldéisk rit. Vårt stifts redan ansträngda ekonomiska situation gör det svårt att i tid täcka det behov av kyrkor som finns. Utöver detta finns det naturligtvis också ett behov av utökad arabiskspråkig själavård.

Biskopen har svarat positivt på Johans initiativ (hämtat härifrån):
Bäste Johan A. Stenberg!
Varmt tack för Ditt mail, som gladde mig mycket. Det är verkligen ett ekumeniskt genombrott! Vi är naturligtvis mycket tacksamma för alla bidrag till det kyrkliga centrum, som planeras för de kaldeiska katolikerna i Södertälje. Förhandlingar pågår med kommunen, som anvisat en lämplig tomt. Bidrag kan insättas på Katolska Biskopsämbetets bankkonto 5231 10 229 89 och skriv “Kaldeiska“.
Med mina varma hälsningar,
in Christo,
+Anders Arborelius ocd

Nessun commento: