sabato, aprile 12, 2008

Kan präster agera diakoner i nya liturgin?

Det slog mig just, efter att ha läst denna artikel och funderat lite på egen hand:
I gamla liturgin är man (fullt logiskt) berättigad att utföra lägre funktioner än de högsta vigningen tillåter (en präst kan agera präst, men vid behov även diakon eller subdiakon, en diakon kan analogt agera diakon respektive subdiakon).
Min fundering avslöjas av denna bloggposts titel: Gäller detta även i den nya liturgin?
Om så är fallet, vore det inte lämpligare, om två präster men inga diakoner närvarar, att den ene prästen agerar diakon istället för att koncelebrera?

Följdfrågor uppkommer såklart, t.ex. om huruvida den diakonagerande prästen skall agera annorlunda än en person vars högsta vigning är diakon, men huvudsaken är att få huvudfrågan besvarad.

Finns det någon läsare som vet?

6 commenti:

Magnus ha detto...

Citat ur olika dokument som kan vara tíll hjälp att besvara dina frågor:

Inter oecumenici
Instruction on implementing liturgical norms
Consilium (of Sacred Congregation of Rites) - September 26, 1964

50. In nonsolemn Masses celebrated with the faithful participating a qualified reader or the server reads the lessons and epistles with the intervening chants; the celebrant sits and listens. A deacon or a second priest may read the gospel and he says the Munda cor meum, asks for the blessing, and, at the end, presents the Book of the Gospels for the celebrant to kiss.

Fråga till ritkongregationen:

May the deacon or a second priest who reads the gospel wear only surplice and stole or, if a religious, choral vesture?

Svar:
The presciption of the Ritus servandus no. 44 in noy way envisions there being a second priest or a deacon who comes out to read or sing the gospel, then leaves. The intent of the Ritus is that a deacon, or in his absence a second priest, assist the celebrant throughout the entire rite. The deacon or second priest, therefore, is obliged to wear the liturgical vestment proper to his order, namely the deacon an alb and diaconal stole; the priest, an alb and stole worn in the manner of a priest"

Publicerad i Ritkongregationens publikation Notitiae nr 30/1966

Introduktionen till det Missale Romanum 2002

208. If a deacon is not present, his proper duties are to be carried out by some
of the concelebrants.
In the absence also of other ministers, their proper parts may be entrusted to
other suitable members of the faithful; otherwise, they are carried out by some
of the concelebrants.

Symeon ha detto...

Äsch då. Jag som hoppades på att få se präster i dalmatika... :'(

Magnus ha detto...

Det har hänt vid enstaka tillfällen att präster ha burit dalmatikor med avsikten att fungera som diakoner även efter ordinarie ritens införande. Vid påven Paulus VI:s död den 6/8 1978 så fanns det inga diakoner i Rom att få tag på pga semestertider så därför fungerade en nyligen prästvigd amerikan som diakon vid mottagande den avlidne påven i Peterkyrkan.

Jag sett har sett en uppgift på någon blogg att de som sjunger Johannespassionen på Långfredagen i Peterkyrkan är präster trots att de bär dalmatikor. Jag vet inte om det stämmer men det är i alla fall inte första gången som de sjunger Johannespassionen i Peterskyrkan.

Apropå kardinaldiakoner så har jag sett dem användas även under äb Marinis tid som påvlig ceremoniar, nämligen under Långfredagens gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och vid julens och påskens Urbi et Orbi.

Symeon ha detto...

Följande kommentar skickade vår kaplan f. Martin (bilden) till mig.
____________________
Hej!

Jag har inget konto på g-mail så jak kan inte posta komentarer direkt på din blogg. Därför vill jag bara skriva till G. Ahlman om purifieringen resp. ablution av fingrarna. Föreskrifterna finns även i det nyaste Missale:

The Purification

278. Whenever a fragment of the host adheres to his fingers, especially after the fraction or the Communion of the faithful, the priest is to wipe his fingers over the paten or, if necessary, wash them. Likewise, he should also gather any fragments that may have fallen outside the paten.

Altså föreskrifterna är lika alvarliga som förr. Med skilnaden att man inte behöver "skrapa" korporale, för hostian läggs inte på det som tidigare, utan alltid vilar på patenan, eller i händerna ovanför patenan.

M v h

f. M.

Johan Stenberg ha detto...

Alla präster vigs väl, åtminstone än så länge, till diakoner först. Sedan slutar de väl inte vara diakoner bara för att de prästvigs. Då är det väl inte så underligt att de kan utföra diakonuppgifter? En gång diakon, alltid diakon.

Symeon ha detto...

@Johan:
Visst - en präst "förlorar" inte sin diakonvigning. Det diakonen kan göra kan också prästen göra. Men en präst får vad jag förstår inte agera i mässan vare sig klädd som diakon eller utförande för diakonen föreskrivna uppgifter, t.ex. bjuda till fridshälsning, lyfta mässhake då huvudcelebrant incenserar altaret, eller själv incensera folket (vilket är diakonens uppgift. Finns ingen diakon faller vissa av uppgifterna tillbaka på huvudcelebranten, andra tillfaller en ministrant, NB alltså inte i första hand en eventuell närvarande extra präst/koncelebrant, som skulle ha kunnat "agera diakon")