mercoledì, luglio 09, 2008

Spadtag till benediktinkloster

Vår gode biskop Anders tar första spadtaget till ett benediktinkloster (första sådana i Sverige på 450 år) som så vitt jag förstår bara kommer innehålla en munk i väntan på kallelser (en väntan som pågått i ganska många år redan...). 

Det enda sätt som jag kan tolka detta på och samtidigt tro att stiftet agerar vist är att det är en indikation på att stiftet har pengar över, så de kan satsa mer pengar på saker som det faktiskt finns konkreta och akuta behov av, t.ex. en renovering av Kristus Konungens kyrka i GBG, vars kormålningar faller sönder, vars sakristia behöver byggas ut, vars mässkläder behöver renoveras, kompletteras och lagas, och vars hela elnät akut behöver ses över. Därutöver har en orgel köpts in och de ursprungliga statyerna restaurerats, och innan orgelinstallationen bör allt renoveringsarbete som krävs för att kormålningarna skall hålla och för att statyerna skall kunna ställas på sina platser vara färdigt. Och orgeln skall installeras nästa år.

Om min välvilliga tolkning inte stämmer, hoppas jag att ekonomiavdelningen på biskopsämbetet åtminstone i efterhand kan ställa enmunkskloster och akuta renoveringsbehov i Sveriges mest använda katolska kyrka mot varandra och inser vilket projekt som har högst prioritet och störst berättigande till finansiering, och därför lägger det lågprioriterade projektet på is innan välbehövda pengar bränns på önsketänkande kring en ensam munk istället för på 5000 personers kontinuerliga konkreta behov. 

P.S. Om någon undrar varför denna post har etiketten "stiftsdelning" så är det för att just sådana här exempel på ekonomiska felprioriteringar är ett starkt argument för att vi klarar oss bättre utan Stockholm - "with friends like these..."

3 commenti:

Devoted ha detto...

Lyckas inte få create a link funktionen att funka för en post jag redan skrivit så för att hålla lite på god bloggsed lägger jag min trackback länk som en kommentar:
http://deumverum.blogspot.com/2008/07/jippie-ett-benediktinkloster.html.

(Tack för övrigt för en bra blogg, jag läser allt. :) )

Anonimo ha detto...

och vad har stiftet mer konkret gått in och lovat bidraga med??

Finner din kommentar sällsynt syrlig och ogin...

Såvitt jag vet sker finansieringen till största del av andra medel än just stiftet.

I kyrkan råder väl - eller borde i vart fall råda - vetkornets lag och inte marknadskrafterna...eller vad säger du?
M

Symeon ha detto...

@anonimo:

Jag tror också att det finns fler och kanske större finansiärer än stiftet. Men jag tycker man skickar fel signaler genom det sätt man agerar. Man skickar signalen att "Detta är ett projekt vi vill satsa på", - att bygga kloster för munkar som inte finns - men förklarar inte varför man till synes inte vill satsa på akuta behov. Det kan hända att stiftet inte betalar särskilt mycket av kostnaderna för bygget, men då tror jag att stiftsmedlemmarna vill få höra från ledningen att det är förklaringen till att biskopen sätter miljonspadar i marken istället för att bidra till nödvändiga renoveringar i välbesökta kyrkor.