martedì, luglio 29, 2008

Vem hade trott....

...att något gott kunde komma från Katastrofal Villfarelse (KV)?

Jag tackar ödmjukast GG för att ha upplyst mig om att Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae, om det mänskliga livets okränkbarhet och det därför bestämda avståndstagandet från artificiella preventivmedel, finns att ladda ner som icke kopieringsskyddad pdf på respekts hemsida.

Nessun commento: