mercoledì, luglio 18, 2007

Kvinnopräster i Katolska Kyrkan?

Det går sällan många dagar mellan medias antikatolikpropagandaartiklar (långt, men tyvärr användbart ord), något man efter ett tag lär sig sluta låta förstöra ens dag. Vad jag dock inte ännu slutat störa mig på är när folk som utger sig för att vara katoliker sväljer liberalidéerna med hull och hår utan att ens kolla fakta och, inte minst, Kyrkans lära. Här följer ett blogginlägg på svenska som jag läste nyligen:

Så har nyheterna blåsts upp igen om rekordstora skadestånd till dem som råkat ut för pedofilpräster - denna gång i Los Angeles - skadestånd som sannolikt skulle ha blivit ännu större ifall det hade hamnat i rätten.

Redan i inledningen kommer sakfel: Förövarna var i majoriteten av fallen inte pedofiler utan homofiler: offren var övervägande män, och den stora gruppen var tonåringar, pubertetspojkar.


Man kan undra vad som händer med förövarna - går de fria nu tack vare skadestånden? Vidtas inga åtgärder? Och vad gör man framöver för att detta inte ska hända igen?


Beträffande vad som gjorts efter upptäckten av brotten hänvisar jag till följande graf:


och vad gäller förebyggande arbete är detta redan gjort. Liberalgenerationen är på utdöende, och därmed homofilprästerna:
När ska man öppna dörrarna för normalt funtade prästkandidater (bl.a. gifta män och kvnnor)?


Normalt funtade präster ÄR välkomna, däremot inte ansökande med problem med sin sexualitet. Som skribenten kanske känner till utfärdades kort efter upptäckten av homofilskandalen ett dokument som förbjuder personer med homosexuella tendenser att antas till prästutbildning, samt ett påbud att alla USA:s prästseminarier skulle kontrolleras.

Sedan till den odödliga (åtminstone tills 68-orna dött ut) "frågan" om prästinnor. Vatikanen har med all tydlighet fastslagit att det inte ligger i Kyrkans mandat att viga kvinnor till präster: Jesus valde enbart manliga apostlar, och hade han velat kalla kvinnor till denna tjänst hade han förstås gjort det. Ordinatio Sacerdotalis är det senaste i raden av dokument att klargöra att det är slutdiskuterat i frågan. punkt 4 lyder på engelska:
4. Although the teaching that priestly ordination is to be reserved to men alone has been preserved by the constant and universal Tradition of the Church and firmly taught by the Magisterium in its more recent documents, at the present time in some places it is nonetheless considered still open to debate, or the Church's judgment that women are not to be admitted to ordination is considered to have a merely disciplinary force.

Wherefore, in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance, a matter which pertains to the Church's divine constitution itself, in virtue of my ministry of confirming the brethren (cf. Lk 22:32) I declare that the Church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women and that this judgment is to be definitively held by all the Church's faithful.

Invoking an abundance of divine assistance upon you, venerable brothers, and upon all the faithful, I impart my apostolic blessing.


Roma locuta est, causa finita.

Är individers missgärningar kyrkans ansvar - borde de inte ställas till svars personligen? (I och för sig har kyrkan i detta fall viss del i skulden eftersom man bara har förflyttat förövarna - men ytterst - har individen inget eget ansvar om denne är anställd av kyrkan?)


"Kyrkan" har inte "bara flyttat runt" dem. Vissa idioter till biskopar har dock som hon säger flyttat runt inte bara engångsförbrytare i hopp om bättring, utan även flergångsförbrytare. Vore jag påven skulle jag låta dem bli nuntier i Burundi eller Ekvatiorialguinea. I den mån de känt till förbrytelserna efter omflyttning utan att åtgärda saken är de lika skyldiga som förövarna själva.

DN sammanfattar det som också är mina frågor bra:

"Påven Benedictus XV har i försiktiga ordalag sagt att katolska kyrkan måste vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet och återvinna ett förtroende som gått förlorat.

Men Vatikanen har ännu inte visat någon beredskap att diskutera mer radikala förändringar som en del kritiker ser som nödvändiga: ett upphävande av celibatet, rätt för präster att ingå giftermål och öppen dörr för kvinnliga präster."


Celibatet har ingenting med saken att göra. Förövarna utgör för det första en mycket liten procentandel av prästerskapet, och för det andra var majoriteten av offren pojkar. Om man vill göra ett sådant sakförhållande till ett problem med celibat måste man i konsekvensens namn förespråka homogifte mellan personer med en åldersskillnad på i de flesta fall över 30 år. Beträffande kvinnopräster är det fortfarande inte en fråga om "rättigheter" utan om att Kyrkan har i uppdrag att följa Jesus Kristus, inte de senaste 50 årens liberalagenda. Prästämbetet är inte en rättighet, det är ett kall.

Källor:
Closed Cafeteria
Ordinatio Sacerdotalis

10 commenti:

Johan A. Stenberg ha detto...

Tack för infon Simon!
Är det inte skrämmande att KK lyckas så dåligt med att sälja sin version av den här skandalen? Varenda svensk (nästan) tror ju att KK i USA är ett veritabelt pedofilnäste och att Vatikanen inte bryr sig ett smack om det.
Vi svenskar vill gärna tro det sämsta om Vatikanen och KK verkar det som.

Är det förresten oförenligt med katolsk tro att lobba för kvinnopräster? Jag menar, alla vet ju vad för regler som gäller, och de flesta respekterar reglerna, men medlemmar i KK måste väl få lobba för att reglerna skall ändras, eller?

Symeon ha detto...

Ja, det är är oförenligt med katolsk tro. Detta eftersom ett slutgiltigt beslut fattats. När Kyrkan fastställt att något förhåller sig på ett visst sätt är det (förutom sant) oåterkalleligt. Att då lobba för en ändring är således att (åtminstone indirekt) underkänna läroämbetet. Säger man att läroämbetet har fel så står man utanför ramen för katolska ståndpunkter.

Charlotte Therese ha detto...

Symeon,

Johan tipsade mig om detta blogginlägg där du citerar ur ett inlägg jag skrev i min blogg - A Catholic Renewal, http://charlotte-therese.blogspot.com/ - häromdagen.

Tyvärr har du missförstått vad jag åsyftade. Här kommenterar jag bara delar av det du skrev.

Jag skrev själv om de senaste händelserna i Los Angeles - inte om samtliga skandaler som varit i katolska kyrkans historia, och vad som gjorts åt dessa. Jag har tillgång till samma info som du - men det var alltså inte det saken gällde - utan den aktuella händelsen - med omkring 200 präster som har anmälts för dessa brott i Los Angeles. Vad sker nu med dem, undrar jag. Avskedas samtliga - eller får de fortsätta vara präster? Varför uppnåddes en förlikning så de skulle slippa ställas till svars inför rätten? Det borde vara det enda naturliga när det handlar om så allvarliga brott. Varför köpte kyrkan dem fria - för rekordbelopp? Det är vad jag har hört ska ha skett. DET är - om det är sant - nästan mer skandalöst än själva brotten. Hur kan de hållas bakom ryggen om de har gjort sig skyldiga till detta?

Så läs lite noggrannare - och varför inte hänvisa med länkar till de bloggar du rycker saker ur. Det vore fint om folk får bilda sig en egen uppfattning utifrån fakta.

Märklig rubrik förresten - om kvinnliga präster - medan större delen av ditt inlägg handlar om pedofiler - eller snarare homofiler - som du buntar ihop med homosexuella - på ett lika felaktigt sätt som påven gjorde när han började rensa seminarierna i USA - från homosexuella - inte från sådana som förgriper sig på barn - vilket ju var det egentliga problemet. Men kanske han hade en dubbel agenda - att slå två flugor i en smäll? Bort med samtliga "oönskade" - han uppmanade t.o.m. seminaristerna till angiveri gentemot varandra. Kul stämning det måste vara på de seminarierna nu...

Och - inte ska väl biskopar som flyttat runt pedofiler istället för att anmäla dem, få behålla sina jobb? De förtjänar inte att ha ett episkopat ens på varsin öde ö.

Att du sen buntar ihop pedofilerna/homofilerna med liberaler visar hur otroligt illa insatt du är... Det ena har inget som helst med det andra att göra. Det här kommer inte att dö ut av sig självt - utan fortsätta så länge antagningen till prästseminarierna ser ut som den gör - det är hur lätt som helst för celibatära män med sjuka böjelser - det finns gott om konservativa sådana män, så förknippa det inte med liberalism - att slinka igenom och bli präster. Det är ju bevisligen relativt många sådana som dras till prästrollen - inte för att de är kallade, utan för att de där har närmast fri tillgång till barn/unga vuxna som litar blint på dem. Medan normala kvinnor och män som känner en genuin kallelse (men är av "fel" kön eller gifta) portas från seminarierna. Och medan man klagar allt högljuddare över "oförklarlig prästbrist". Hur sjuk ska katolska kyrkans system få bli egentligen - innan man inser att något drastiskt måste göras?

Inte heller har frågan om kvinnor som präster nödvändigtvis något med en liberal syn - eller med "68-or" att göra. Det finns säkert ett antal sådana också runt om i världen - men de representerar knappast majoriteten av dem som vill se kvinnor som präster (c:a 60-70 % av katolikerna enligt undersökningar som gjorts i länder som Polen, Tyskland, USA, Filippinerna m.m.).

Nej - det handlar snarare om att återvända till det kyrkliga ursprung som Vatikanen så fåfängt försöker dölja... Ett ursprung där både män och kvinnor tjänade Gud i det som sedan blev Kyrkan. Där även kvinnor vigdes under flera århundraden - de flesta till diakoner, ett mindre antal till präster - särskilt just i Italien - ironiskt nog!

Läroämbetet har ändrat sig massor av gånger - den här förändringen/återgången till något vi förlorat - kommer inte att vara den första...

Charlotte

Z ha detto...

Angående kvinnliga präster. Om Jesus hade velat ha svenskfödda präster (apostlar), hade han haft det också (det kanske inte har med saken att göra, men en tanke). Svenska, danska, tyska och andra katolska män har ju själva tagit sig rätten att bli präster och inte kunnat fråga Jesus om det var ok.
Det enda vi vet säkert är att Jesus gav Petrus det första huvudansvaret

Z ha detto...

annars tyckte jag det var riktigt bra att du visade diagrammen om vad som hänt med prästerna.

Jag tror inte heller att celibatet har med saken att göra. Det finns många homofiler/pedofiler/pederaster, som har fru och barn samtidigt.

Symeon ha detto...

@Z:
Jesus hade tillgång till kvinnor i sin omgivning. Han hade knappast tillgång till folk födda i Sverige.

Charlotte Therese ha detto...

Symeon, Z,

Jesus kallade bevisligen även kvinnor i sin omgivning till tjänst.

Långt senare utvecklades kyrkan och ämbetena, långt senare skrevs nytestamentliga texter ned som vittnar om en teologi som redan hunnit utvecklats betydligt. Denna teologi formade texterna - snarare än tvärtom. Det är också intressant att jämföra texterna sinsemellan. Jämför man de stora skillnaderna mellan Paulus och evangelierna kan man nästan tro att det handlar om två olika religioner... De vittnar dessutom om diametralt olika syn på kvinnor.

Att resonera som de flesta kvinnoprästmotståndare gör blir väldigt anakronisktiskt - då måste man välja vilka russin man plockar ur kakan för att resonemanget ska gå ihop - annars faller det hela ihop som ett korthus (motståndet bygger dessutom uteslutande på argument som inte håller för nära granskning).

Därför är jag övertygad om att detta en dag ska dras fram i ljuset så klart att alla kan se hela sanningen.

För övrigt så ser jag nu att ytterligare en viktig kommentar till detta inte släpptes in - som handlar om detta ämne och som skrevs av en av de prästvigda katolska kvinnorna.

Den finns att läsa i min blogg, samt ett uttalande av biskop Anders i GP - om svensk prästpedofili.

Charlotte

Symeon ha detto...

@ Charlotte

Flera av dina frågor besvaras i statistiken som man med fördel kan klicka på för att se i större format. Och jag "rycke löst" från de specifika sidor som faktiskt FINNS länkade till längst ner på inlägget. Jag delar vissa av dina uppfattningar vad gäller t.ex. att biskopar skall tas ur tjänst om de skyddar moraliskt kriminella. Vill du ha mer detaljerade svar på dina ståndpunkter får du skriva kortare kommentarer.

Kristi frid

Symeon ha detto...

@ Charlotte

Din senaste kommentar får mig att undra om du verkligen är katolik. Katolska Kyrkans oföränderliga uppfattning är att den är den enda instans som fått mandat från Gud att ofelbart fastslå den kristna Tron, genom Läroämbetet. Läroämbetet har upprepade gånger fastslagit och bekräftat att Kyrkan inte kan viga kvinnor. Ordinatio Sacerdotalis (OS) finns att läsa på vatikanens sida, direktlänk finns i inlägget. Betraktar man inte OS som bindande så är man antingen inte läskunnig eller ickekatolik. Formuleringen däri är glasklar. ur minnet formulerat: För att inget tvivel mer skall råda i denna fråga deklarerar jag (JP2) i kraft av mitt ämbete att Kyrkan inte kan viga kvinnor till präster. Kan det bli tydligare? Känns "i kraft av mitt ämbete" igen? Kan det bli slutgiltigare?

Ibland undrar jag vad som driver liberalerna egentligen. Det är iallafall uppenbarligen inte vare sig Trons lydnad eller Katekesen...

Z ha detto...

symeon,jag vet inte om jag ska kalla mig liberal.
Jag vill inte att präster gifter sig.
inte ens om de var kvinnor.
Celibatet är heligt.
Dessutom tror jag fullt och fast på den niceanska trosbekännelsen, evangelierna och sakramenten.

Men angående nationalitet och folk:
Jesus hade kunnat välja samarier som apostlar. Hade stor möjlighet; de bodde mitt ibland dem. Han gjorde inte det.
Varför kan då dessa bli präster?