giovedì, luglio 26, 2007

Tidens tecken

En artikel i SvD visar tydligt att Sverige står i spetsen i kampen för att få Europa att överge allt vad kulturbärande heter. Bort med all historia och värdefullt vetande och allmän bildning (medveten särskrivning) och in med värdelösa låtsasutbildningar i dekadens.

Det är illa nog att erbjuda kvällskurser i något flamsämne, men att inrätta mastersutbildning i sexologi? Kom igen. Och vad väljer man att slänga ut? Någon annan dagslängeutbildning som tappat intresserade? Nejdå. Man slänger ut Latin. Hur i hela friden tänker de?

Till alla de som tror att Sverige är ett bra land: Det enda detta land är bra på är att lokalisera de tidlösa kunskaperna och värderingarna och torka sig där bak med dem. Jag skäms för mitt land.


1 commento:

Lisa ha detto...

Alltså. Lunds universitet och Malmö högskola är två olika lärosäten som fattar beslut om vilka utbildningar de ska ge. Lunds universitet har beslutat att dra in grundutbildningen i Latin. Malmö högskola har startat en masterutbildning i sexologi. Detta har ingenting med vartannat att göra.

Med tanke på till exempel HIV-problematik, prostitiution, oönskade graviditeter och ett alltmer sexualiserat samhälle så tycker jag att det är ganska självklart att ett masterprogram i sexologi behövs - det är ju det första i Sverige! Det betyder inte att jag tycker att Lunds universitet fattar rätt beslut när de drar in grundutbildningen i Latin. Det är bara dumt av Skytte att dra den parallellen.