giovedì, luglio 19, 2007

Namninsamling för extraordinarie form i GBG

Utan vidare startade jag idag en namninsamling för regelbundet firande av Mässan enligt extraordinarie ("Tridentinsk") form i Göteborg. Summorum Pontificum (motu propriot som fr.o..m. 14 sept 2007 tar bort kravet på biskopligt godkännande för sådant firande) specificerar inte något antal lekmän som behövs för att kravet på en "stabil grupp" ska uppfyllas, men med tanke på hur stort behovet är av t.ex. den ungerska missionen i Sverige och att den trots allt existerar är jag övertygad om att det inte behövs så fasligt många underskrifter för att kravet skall anses vara uppfyllt vad avser firande i GBG.

Skriv på och sprid!

UPPDATERING: efter två dygn hade jag redan över 20 underskrifter. Vilket i min mening är tillräckligt många för att kunna utgöra en "stabil grupp". Dock tar jag hellre det säkra före det osäkra - jag väntar helst tills jag har 50 underskrifter innan jag visar listan för kyrkoherden. Men även om det skulle bli fler än så inom närmsta veckan vill jag ändå vänta åtminstone kanske två-tre veckor till, för att försäkra mig om att de flesta som är öppet intresserade ska hinna höra talas om listan och skriva på. Skulle det vara färre än 50 efter denna vänteperiod är jag ändå övertygad om att 35-40 underskrifter borde vara tillräckligt.

4 commenti:

Z ha detto...

är själv uppvuxen med den efterkoncilijära riten och varje gång jag hälsat på mormor i Budapest har jag endast varit på sådana mässor.

Vad menar du? Är ungersk mission särskilt beroende av tridentinsk rit? Här i S:t Thomas i Lund har vi väldigt sällan mässa på ungerska, 10 ggr per år.
jag kämpar mest med samordningen för att kyrkoherden säger att han helst slopar de ungerska mässorna och jag i min tur kämpar speciellt för gamlingarna, som helst biktar sig på modersmålet.

Fast alla mässor jag hittills varit med på i Lund har varit efterkonciljära.

Det är kämpigt: Inför varje mässa får man ringa runt till de ungersktalande församlingsmedlemmarna, förutom planscherna som sätts upp i vapenhuset. jag gör detta för gamlingarnas skull.

Symeon ha detto...

Förlåt otydligheten. Det var mest tänkt som ett exempel på en mission med ganska litet behov och relativt få gudstjänstbesökare. Infogar "t.ex."

Ildikó ha detto...

Jag önskar att vi hade mässa på ungerska i Stockholm. Hur ska man kunna ordna det ? Idag räknade jag 22 ungrare efter 11-mässan i Domkyrkan så jag är säker på att behov finns !?

Ildikó ha detto...

Det finns behov av mässa på ungerska i Stockholm också.Idag kunde jag räkna 22 ungrare på 11-mässan i Domkyrkan och det finns många fler än de jag känner! Men hur ska man kunna få hit en präst ?