venerdì, luglio 27, 2007

Petition: more Latin on Vatican site

I just discovered a petition to the pope for more use of Latin, the language of the Church, on the official site of the Vatican.

Sign it, and spread the word!

2 commenti:

Johan A. Stenberg ha detto...

Iofs roligt med latin. Men vad är vitsen? Nya testamentets författare använde sig av grekiska för att nå ut till en bred publik. Latin användes väl likaså för att det var gångbart i västeuropa.

Men vad är vitsen med att använda latin på hemsidan anno 2007? Det ökar väl knappast läsekretsen?

Jag tycker att en bättre investering vore att översätta samtliga texter på hemsidan till engelska. Mycket material finns bara på italienska, polska och andra obegripliga språk.

Z ha detto...

My Swedish husband an my Hungarian grandma can only communicate via the song Salve regina and Pater Noster
Very touching to listen to and she cries when she sings with him.