domenica, gennaio 25, 2009

Konsekvenser av hävandet av exkommunikationerna

Här skulle ha stått en ungefärlig översättning/sammandrag av Fr. Z:s svar på frågor om konsekvenserna av hävandet av SSPX-biskoparnas exkommunikationer, men nu såg jag att stiftshemsidan hunnit före:

Utdrag ur stiftets översättning:

Är Sankt Pius X:s präsbrödraskap nu legitimt?

Nej, inte rent juridiskt. SSPX har inte påvens eller stiftsbiskoparnas godkännande. Det är fortfarande en avskild grupp, även om man idag föredrar att inte använda begreppet ”schism”.Har prästerna i SSPX nu samma ställning i den Katolska kyrkan som andra präster?

Nej, det har de inte. Prästerna i SSPX är fortfarande suspenderade a divinis. Deras Mässfirande är fullt giltigt, men det sker utan tillstånd från Kyrkan, vare sig från den Heliga Stolen eller den lokale biskopen. De har inte nödvändiga tillstånd (eng: faculties) att förmedla sakramental avlösning, annat än om en person befinner sig i dödsfara.


(Läs resten)

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Så till slut segrar även sanningen så smått på stiftet...

Att de inte läser på innan de kommer med sina tvärsäkra uttalanden? Varför så liten proffsighet?

Är det ingen som tänker på varför påven gjort detta? Att han behöver hjälp av alla som vill hjälpa honom att rädda kristenheten i dess kanske elfte timme.

Vi kan inte se på denna situation ur en rent legalistisk synvinkel. Det är så mycket mer som står på spel här. Den vakne ser nu också hur avslöjande kommentarerna från olika håll och kanter är.

FSSPX i Kyrkan? Javisst, sedan de grundades. Det är också det dekretet säger, tillsammans med Summorum är det en fullständig upprättelse för den position de alltid haft: att den gamla mässan aldrig var förbjuden samt att en nödsituation rådde som legitimerade biskopsvigningarna (om detta har påven själv reflekterat i samtal med biskop Fellay)

Tack, Benedikt, att decenniers lidande och orättvisa nu gottgörs.

Ad multos annos!

Calle B ha detto...

Jag noterade att Maria Hasselgren inte bara översatt fader Zs punkter. Hon hittade på en punkt helt på egen hand utan att förvarna läsaren (som alltså tror att han läser fader Z): det där om att FSSPX inte kan få låna kyrkor står inte med i fader Zs text.

Det är då underliga metoder man kör med på biskopsämbetet...

Anonimo ha detto...

Haha. Bra observerat! Klart de kan låna kyrkor bara kyrkoherdarna och biskoparna visar god vilja. Exempel: Lourdes, Maria Maggore och självaste Peterskyrkan i Rom.

Vad heter det? Jag frös och du gav mig kläder, jag var bostadslös och du gav mig husrum.

Stiftet alltså! Vilken barmhärtighet. Jag skulle ha blivit glad om t ex kyrkoherden i Göteborg ring upp fsspx och sagt: kom hit till vår kyrka och fira mässa.

Snart kanske?